Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
23.1 C
Athens

Δαπάνη ίση με έναν κατώτατο μισθό για την εκπαίδευση των παιδιών

Ένας στους τρεις μισθωτούς καταβάλει τουλάχιστον έναν κατώτατο μισθό για την εκπαίδευση των παιδιών τους, με το κόστος να βαραίνει περισσότερο όσους έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Παρ’ όλα αυτά, ειδικά στις οικογένειες με παιδιά που πηγαίνουν στο Λύκειο, το ποσοστό των μισθωτών που δαπανούν χρήματα για φροντιστήρια αγγίζει το 100%. Η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας διενήργησαν σε συνεργασία με την εταιρεία Alco ειδική θεματική έρευνα κοινής γνώμης, που απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή του κόστους κόστος των εκπαιδευτικών δαπανών στα οικογενειακά εισοδήματα των μισθωτών. Παράλληλα, η ΓΣΕΕ επεδίωξε να καταδείξει ότι  τίθενται στη δημόσια σφαίρα νέες δημόσιες εκπαιδευτικές πολιτικές, χωρίς όμως να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης το κόστος που ενδεχομένως αυτές θα έχουν για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Τα σημαντικότερα ευρήματά της είναι τα παρακάτω:

-Το 74% του δείγματος δηλώνει ότι τους τελευταίου 12 μήνες έχει καταβάλει δαπάνες για ¨φροντιστήρια¨. Το 36% αφορούσε φροντιστήρια ενίσχυσης της σχολικής επίδοσης, ενώ ένα ακόμη  38% χρειάστηκε να πληρώσει ιδιωτικές υπηρεσίες διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

-Από το ποσοστό του δείγματος των εργαζομένων των οποίων τα παιδιά φοιτούν στο Λύκειο, δεν υπάρχει ούτε ένας που να μη καταβάλει δίδακτρα για ¨φροντιστήρια¨ και ¨φροντιστήρια ξένων γλωσσών¨ ενώ ήδη από το Γυμνάσιο τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται στο 80%.

-Ένας στους δύο εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (49%) καταβάλει τουλάχιστον 500 ευρώ σε εκπαιδευτικές δαπάνες για τα παιδιά του σε μηνιαία βάση, ενώ το 30% ξοδεύει τουλάχιστον 750 ευρώ, δηλαδή σχεδόν τουλάχιστον έναν μηνιαίο κατώτατο μισθό.

-Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με παιδιά εκτιμούν ότι οι ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση τους είναι ανελαστικές και δύσκολα μπορούν να μειωθούν.  Μόνο ένα 9% δηλώνει ότι τις μείωσε σημαντικά, ένα 48% λίγο και ένα 43% καθόλου.

-Οι μειώσεις είναι ευθέως ανάλογες του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος. Στα οικογενειακά εισοδήματα μέχρι 1000 ευρώ τον μήνα, μόνο το 14% δηλώνει ότι δεν προχώρησε σε καμιά μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών. Στους αντίποδες, το 100% των μηνιαίων οικογενειακών εισοδημάτων άνω των 2500 ευρώ, δηλώνει ότι δεν έχει προχωρήσει σε απολύτως καμιά περικοπή.

-Το 91% των συμμετεχόντων στο δείγμα, δηλώνει ότι τα τελευταία τρία χρόνια το κόστος των εκπαιδευτικών δαπανών αυξάνεται συνεχώς. Παράλληλα ένα 20% των απαντήσεων του δείγματος δηλώνει ότι λαμβάνει υποστήριξη από συγγενείς του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, προκειμένου να καλύψει τα κόστη των οικογενειακών ιδιωτικών εκπαιδευτικών δαπανών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ