Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
30.2 C
Athens

Αύξηση ποσοστού για τις προσωρινές συντάξεις για να καλυφθούν οι καθυστερήσεις στην απονομή τους

Οι προσωρινές συντάξεις στο εξής θα αποτελούν το 80%, από 50% που ήταν έως τώρα, του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου. Ταυτόχρονα, θα αυξηθούν στο 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου έτους ασφάλισης πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Αυτή είναι η βασική αλλαγή που συμπεριλήφθηκε σε τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το υπουργείο Εργασίας. Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη διευκόλυνση προς τους συνταξιούχους κρίθηκε αναγκαία λόγω της σημαντικής αύξησης των εκκρεμών συνταξιοδοτήσεων.

 Στην ίδια τροπολογία υπάρχουν και παρεμβάσεις που αφορούν το πρόγραμμα «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς αποφασίστηκε να πριμοδοτηθεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες που θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές αλλαγές – προσθήκες που εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη τροπολογία, είναι οι ακόλουθες:

  • Η προσωρινή σύνταξη, στο εξής θα αποτελεί το 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου και το 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της αίτησης συνταξιοδότησης. Η προσωρινή σύνταξη μπορεί να καταβληθεί σε μισθωτούς και σε αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον τέως ΟΓΑ.
  • Όσοι συνεχίζουν να εργάζονται, αν και έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, θα λάβουν μειωμένη κατά 30% προσωρινή σύνταξη.
  • Αυξάνεται από 50% σε 70% το ύψος της προσωρινής σύνταξης που δύναται να καταβληθεί, σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.
  • Θεσπίζεται μεταβατική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, τα παραπάνω ισχύουν και για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13.5.2016 και εφεξής.

Πρόγραμμα Συν – Εργασία

  • Αυξάνεται η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών στο 100% για όσους εργαζόμενους εντάσσονται στο μηχανισμό Συν-Εργασία από τον Ιούλιο έως και τις 15 Οκτωβρίου που λήγει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για το μήνα Ιούλιο το συγκεκριμένο ποσοστό ορίζεται σε 60%.
  • Από 1.7.2020 έως 30.9.2020, καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις εξής κατηγορίες επιχειρήσεων:

Α) Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ και είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους. κατά το 3° τρίμηνο του έτους 2019.

Β) Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

 

  • Επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων στους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών.Επίσης, μπορούν να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
  • Δίνεται η δυνατότητα προπληρωμής του εφάπαξ σε δικαιούχους κύριας σύνταξης.

Παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών έως τις 31  Οκτωβρίου 2020.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ