Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
25.2 C
Athens

Αναστολή συμβάσεων: Τι ισχύει για Αύγουστο-Σεπτέμβριο – Ποιοι εργαζόμενοι δεν προστατεύονται από τον κίνδυνο απόλυσης

Τη διαδικασία επέκτασης της αναστολής συμβάσεων για το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, με αναλυτική αναφορά σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που μπορούν να ενταχθούν στο εν λόγω μέτρο, περιγράφει απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για την επέκταση του μέτρου που σχετίζεται με την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, των αεροπορικών και των ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Η απόφαση όμως, ορίζει, εμμέσως πλην σαφώς και ποιες περιπτώσεις εργαζομένων δεν καλύπτονται από την προστατευτική διάταξη της απαγόρευσης απόλυσης έως και ένα μήνα μετά τη λήξη της αναστολής σύμβασης. Πρόκειται για όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν εντός του προστατευτικού χρονικού διαστήματος των 30 ημερών,  όπως επίσης και όσους αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία τους. Το ίδιο ισχύει και για εποχικές επιχειρήσεις που θα βάλουν «λουκέτο» νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λόγω υγειονομικής κρίσης.

Ας δούμε πιο αναλυτικά, τι ορίζει η σχετική υπουργική απόφαση:

α) Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο με εντολή δημόσιας αρχής

1. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Ιούλιο και η εντολή αυτή συνεχίζεται και κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία άρσης της, με εντολή δημόσιας αρχής.

2. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις, που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

β) Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο

1. Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, μπορούν:
α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, ή και
β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μέτρο, μπορεί να εφαρμοστεί για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 10η Αυγούστου, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, και όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου.

2. Οι επιχειρήσεις αυτές, μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, έως και το σύνολο του προσωπικού.

3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν την 10η Αυγούστου, υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν εκ νέου σε αναστολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ειδικές Προβλέψεις

Οι επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Εξαιρέσεις

Ωστόσο:

  1. Η υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας, δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 30 ημερών.

3. Η υποχρέωση ολοκλήρωσης του χρόνου απασχόλησης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που τέθηκαν σε αναστολή, δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων λείπεται.

4. Οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν, μπορούν να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους.

5. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να:
α. προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.
β. κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης.
Για την περίπτωση των εργαζομένων που τίθενται για πρώτη φορά ή εκ νέου οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, αυτοί προβαίνουν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ