Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023
18.7 C
Athens

Έκθεση «Ήλιος» – Νοέμβριος: Μόλις 645 ευρώ οι νέες συντάξεις από τον ΕΦΚΑ

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στα 645,18 ευρώ κυμαίνονται κατά μέσο όρο, οι νέες συντάξεις που απονέμει ο ΕΦΚΑ. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύεται από την έκθεση «Ήλιος» που αναφέρεται στα εισοδήματα των συνταξιούχων, για τον μήνα Νοέμβριο. Εκεί διαπιστώνεται ότι η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη στις απολαβές των νέων συντάξεων του Δημοσίου (998,80 ευρώ μεσοσταθμικά), αλλά συνολικά όλες οι κύριες συντάξεις βρίσκονται στα 748 ευρώ,  μικτές αποδοχές. Με δεδομένο ότι η μέση επικουρική είναι στα 190 ευρώ και το μέρισμα στα 105 ευρώ, γίνεται αντιληπτό ότι η πίεση στο εισόδημα των 2,4 εκατ. συνταξιούχων, παραμένει πολύ μεγάλη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 64,99% των κύριων συντάξεων γήρατος (1.225.655) είναι κάτω από 1.000 ευρώ το μήνα.

Πιο αναλυτικά, από τα υπόλοιπα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος, ξεχωρίζουν τα εξής:

*Από το 1.885.682 κύριων συντάξεων γήρατος που καταβλήθηκαν τον Νοέμβριο, έως 500 ευρώ μικτά, λαμβάνουν 465.686, αριθμός που αντιστοιχεί στο  25,69% του συνόλου.

*Από 500 – 1.000 ευρώ εντοπίστηκαν 759.969 κύριες συντάξεις γήρατος (40,3%).

*Τον Νοέμβριο χορηγήθηκαν 33.056 νέες συντάξεις (κύριες και επικουρικές). Από αυτές, περισσότερες από τις μισές (18.508 ή 55,98%), προήλθαν από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή αφορούν ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα και απέφεραν μηνιαίο εισόδημα μόλις 645,18 ευρώ. Από το Δημόσιο εκδόθηκαν 5.907 κύριες συντάξεις, που κατά μέσο όρο κυμάνθηκαν στα 998,80 ευρώ. Άρα, οι νέες κύριες συντάξεις του Δημοσίου Τομέα, είναι κατά 353,62 ευρώ υψηλότερες από εκείνες του ιδιωτικού.

*Εκδόθηκαν άλλες 7.312 επικουρικές συντάξεις, που κυμάνθηκαν στα επίπεδα των 188,77 ευρώ κατά μέσο όρο.

* Περισσότεροι από τους μισούς συνταξιούχους (52%) είναι ηλικίας 66 – 80 ετών. Την πρώτη θέση (18,6%) καταλαμβάνει η ηλικιακή κατηγορία 71-75 ετών, ακολουθούν με 17,6% οι ηλικίες 66 – 70 ετών και έπονται με 15,8% οι ηλικίες 76 – 80 ετών.

*Κάτω από 65 ετών, βρίσκεται το 21% των συνταξιούχων της χώρας.

*Το 26,5% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 85 ετών.

* Η ηλικιακή κατηγορία 61 – 65 ετών καταλαμβάνει το υψηλότερο μέσο εισόδημα από συντάξεις (1.022,82 ευρώ μικτές αποδοχές). Έπονται οι ηλικίες 66 – 70 ετών (1.004,97 ευρώ) και 71 – 75 ετών (961,99 ευρώ).

*Η πλειονότητα των ανδρών συνταξιούχων (20,6%) είναι ηλικίας 71 – 75 ετών. Στην ίδια ηλικιακή κατηγορία βρίσκεται και το 17,5% των γυναικών συνταξιούχων.

*Στις συντάξεις γήρατος οι άνδρες συνταξιούχοι (999.998) είναι περισσότεροι από τις γυναίκες (881.332). Όμως στις συντάξεις θανάτου οι άνδρες (31.428), υπολείπονται σημαντικά των γυναικών (353.623). Πιο πολλοί είναι οι άνδρες και στις αναπηρικές συντάξεις (113.170) έναντι των γυναικών (71.772).

*Οι περισσότερες συντάξεις (γήρατος, θανάτου και αναπηρικές) προέρχονται από το πρώην ΙΚΑ (686.862), αφορούν δηλαδή πρώην εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα. Μεγάλος επίσης είναι ο αριθμός των συντάξεων που χορηγούνται σε αγρότες ασφαλισμένους στον τ. ΟΓΑ (414.310), αλλά και σε πρώην δημόσιους υπαλλήλους (440.060).

*Υπάρχουν μόλις τρεις περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν 10 συντάξεις, επτά συνταξιούχοι που εισπράττουν εισόδημα από 9 διαφορετικές συντάξεις και άλλοι 100, που λαμβάνουν 8 συντάξεις έκαστος.

*Οι περισσότεροι συνταξιούχοι πάντως ή λαμβάνουν μία κύρια σύνταξη (1.081.110 άτομα) ή μία κύρια και μία επικουρική σύνταξη (771.991 άτομα).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ