ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΑΥΤΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ – 30/6/2018