Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
26.3 C
Athens

Ranstad (Workmonitor): Οι εργαζόμενοι θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στους χώρους δουλειάς

Το φαινόμενο της «Μεγάλης Παραίτησης» χτυπάει και την Ελλάδα. Η ευελιξία στην εργασία και η προτεραιότητα της προσωπικής, έναντι της επαγγελματικής ζωής, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά,  που αναδεικνύονται από την έρευνα Workmonitor που πραγματοποίησε η εταιρία Randstad.

Στην ελληνική αγορά εργασίας, σε ένα ποσοστό 74%, οι εργαζόμενοι, δηλώνουν ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από την εταιρία. Επίσης, οι μισοί από τους ερωτηθέντες (47%), δήλωσαν ότι μπορούν να βρουν γρήγορα μια νέα επαγγελματική θέση, σε περίπτωση απώλειας της εργασίας του. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μια σαφή πιστοποίηση εμπιστοσύνης στην τρέχουσα αγορά εργασίας.

Η συγκεκριμένη έρευνα όμως εμφανίζει και την τάση, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, να συνδέεται η προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Το 59% του δείγματος θέτει ως βασική του προτεραιότητα την προσωπική του ζωή έναντι της επαγγελματικής. Μάλιστα, το 40% θα επέλεγε να μην εργαστεί καθόλου σε περίπτωση που οι οικονομικές του αποδοχές δεν αποτελούσαν τροχοπέδη για την προσωπική του διαβίωση (48% παγκοσμίως).

Επίσης, το 95% των εργαζομένων δήλωσε ότι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι πολύ σημαντική τόσο στην τρέχουσα όσο και στη μελλοντική του απασχόληση.

Το 46% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι θα προτιμούσε να παραιτηθεί από την εργασία του, αν αυτή τους εμπόδιζε να απολαύσουν τη ζωή τους, και το 28% των εργαζομένων θα προτιμούσε να παραμείνει χωρίς εργασία παρά να είναι δυσαρεστημένο σε μια θέση εργασίας (έναντι 33% παγκοσμίως).

Από τα υπόλοιπα στοιχεία για την Ελλάδα, ξεχωρίζει ότι:

  • Το 26% των εργαζομένων έχει λάβει αύξηση αποδοχών.
  • Το 15% των εργαζομένων έχει λάβει αυξημένες παροχές (χορήγηση ετήσιας άδειας, υγειονομική περίθαλψη, σύνταξη, κ.λπ.)
  • Το 12% των εργαζομένων έχει λάβει αυξημένη στήριξη για τις οικογένειες και τα εξαρτώμενα μέλη (στήριξη για τη φροντίδα των παιδιών, γονική άδεια, άδεια φροντίδας), ενώ το
  • Το 21% των εργαζομένων έχει αυξημένες ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης ή ανάπτυξης.

Ειδική αναφορά γίνεται στην έρευνα για την γενιά των Millennials, που είναι όσοι έχουν γεννηθεί ανάμεσα στο 1981 έως το 1996. Επίσης, η έρευνα αναφέρεται και στους Gen Z, στους οποίους συγκαταλέγονται όσοι έχουν γεννηθεί από τα μέσα με τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το 37% των Gen Z και το 34% των Millennials δηλώνουν πρόθυμοι να αποχωρήσουν από την εργασία τους, σε περίπτωση που τους  επηρέαζε αρνητικά την προσωπική τους ζωή. Ακόμα, το 39% της Gen Z και το 42% των Millennials έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους στο παρελθόν, λόγω απώλειας της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ