Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
36.6 C
Athens

e-ΕΦΚΑ: Το Νοέμβριο οι συναλλαγές μόνο με ραντεβού – Ποιες υπηρεσίες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά (πίνακες)

Ξεπέρασαν το 1,4 εκατ. οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του e-ΕΦΚΑ με ηλεκτρονικό τρόπο, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορονοϊού, που απαιτεί περιορισμό των μετακινήσεων. Πιο αναλυτικά, οι παρεμβάσεις που έγιναν από τον Μάρτιο και μετά είναι οι εξής:

α. Έξι ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πίνακας Α), τέθηκαν σταδιακά σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2020, μέσω των οποίων έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 939.090 συναλλαγές ασφαλισμένων.

β. Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος, το οποίο διεκπεραιώνεται σε δεύτερο χρόνο από τα στελέχη των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ. Από το Σεπτέμβριο του 2020 που λειτουργεί η πλατφόρμα έχουν διεκπεραιωθεί εξ αποστάσεως χωρίς προσέλευση στις δομές του e-ΕΦΚΑ 61.964 αιτήματα που υποβλήθηκαν στη διεύθυνση www.efka.gov.gr/rv  από 55.416 ασφαλισμένους.

γ. Υποβολή αιτήματος σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.efka.gov.gr/rv για εξυπηρέτηση στο υποκατάστημα.   Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 προγραμματίστηκαν και ολοκληρώθηκαν 411.712 ραντεβού από 330.217 ασφαλισμένους.

Στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στις δομές του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13/11/2020), με σκοπό την αποφυγή συγχρωτισμού και την προστασία της υγείας τόσο των ασφαλισμένων όσο και του ιδίου του προσωπικού.

Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλευση των ασφαλισμένων μέχρι τις 30/11 είναι δυνατή μόνο κατόπιν ραντεβού και για τη διεκπεραίωση μόνο συναλλαγών επείγοντος χαρακτήρα, καθώς εκ περιτροπής μέρος του προσωπικού προσέρχεται στα υποκαταστήματα και το υπόλοιπο εργάζεται εξ αποστάσεως. Οι 21 συναλλαγές επείγοντος χαρακτήρα που εξυπηρετούνται μέχρι 30/11 αποτυπώνονται στο συνημμένο πίνακα Β.

Οι συναλλασσόμενοι μπορούν μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (gov.gr) ή του δικτυακού τόπου της υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv, να εισέλθουν με τους κωδικούς Taxis στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξυπηρέτησης και είτε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους για να εξυπηρετηθούν εξ’ αποστάσεως, είτε να προγραμματίσουν ραντεβού εφόσον το αίτημα είναι επείγον και περιλαμβάνεται στον πίνακα Β.

 

 

Πίνακας  Α:   Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ασφαλισμένων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έναρξη Λειτουργίας Υπηρεσίας Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
Οκτ-20 Από έναρξη Υπηρεσίας
1. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας 16/3/2020 8.601 52.542
2. Ασφαλιστική  Ενημερότητα Μη Μισθωτών 15/5/2020 82.214 430.449
5. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας 26/6/2020 84.287 367.567
3.Εξοδα κηδείας Συνταξιούχου 17/7/2020 8.818 34.403
4. Βεβαίωση Απογραφής 14/9/2020 30.493 46.986
6. Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης Μη Μισθωτών 19/10/2020 2.553 7.143
ΣΥΝΟΛΟ 216.966 939.090

 

 

 

 

Πίνακας Β: Συναλλαγές επείγοντος χαρακτήρα που δύνανται να εξυπηρετούνται μέχρι 30/11 με ραντεβού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  
Έσοδα-Ασφάλιση

 

 

 

 

 

1. Υπαγωγή στην Ασφάλιση μη Μισθωτού

2. Αίτηση-Δήλωση Απογραφής Εργοδότη

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

4. Βεβαίωση Ασφάλισης

5. Εισφορές Προαιρετικής Ασφάλισης

6.Υποβολή στοιχείων μεταβολών υπευθύνων Νομικών Προσώπων

7. Απογραφή Οικοδομικού έργου

ΚΕΑΟ

 

 

 

8. Υπηρεσιακό Σημείωμα για Μεταβίβαση

9. Ρύθμιση Οφειλών Υπευθύνου Επιχειρήσεως

10. Άρση Κατάσχεσης

11. Ρύθμιση οφειλών κληρονόμου

Μητρώο

 

 

12. Απόδοση ΑΜΚΑ

13. Απογραφή Ασφαλισμένου/έμμεσου μέλους

14.Ασφαλιστική Ικανότητα

Παροχές 15. Επίδομα Ασθενείας

16.Επίδομα Μητρότητας

Γραμματεία Συντάξεων 17.Αίτημα Τροποποίησης/Υποβολής
Πληρωμές Συντάξεων 18. Αναγγελία/Διακοπή εργασίας
ΚΕΠΑ

 

 

19. Υποβολή αιτήματος

20.Παραλαβή απόφασης

21. Υποβολή ένστασης

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ