Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
33.1 C
Athens

e-ΕΦΚΑ: Παράταση στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών – Οι εργαζόμενοι που ωφελούνται

Παράταση δόθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στην ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, για μια σειρά από εργαζόμενους, που έχουν πληγεί από την πανδημία. Η απόφαση, που είχε προαναγγελθεί, πάρθηκε από το ΔΣ του e-ΕΦΚΑ. Έτσι, η παράταση ισχύει έως τις 9 Οκτωβρίου και αφορά τις εξής κατηγορίες εργαζομένων:

α) Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020, Ιουλίου 2020 και Αυγούστου 2020 και καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για τους:

– Εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αυγουστο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο  31 του Ν. 4690/2020).

– Εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 (άρθρο 32 του Ν. 4690/2020).

– Εποχικά εργαζόμενους – χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης – που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του Ν. 4690/2020).

β) Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η παράταση δίδεται μετά από αιτήματα που υποβλήθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στις μηχανογραφικές εφαρμογές των λογιστηρίων για την υποστήριξη των νέων ρυθμίσεων.

Σε περιπτώσεις εργοδοτών, οι οποίοι, εκτός από ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης, απασχολούν και εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών, θα πρέπει για αυτούς να υποβάλουν Κανονική (01) ΑΠΔ για τον μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2020 και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/09/2020, ενώ για τους ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης έχουν δυνατότητα να υποβάλουν Συμπληρωματική (04) ΑΠΔ και να καταβάλουν τις αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 09/10/2020.

Ενιαία ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Μη Μισθωτών

Την ίδια στιγμή, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Αυγούστου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες , αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ