Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022
28.2 C
Athens

e-ΕΦΚΑ: Νέος “γύρος” αναδρομικών – Έλαβαν ποσά 3.481 συνταξιούχοι

Το ποσό των 4.617.099 € καταβλήθηκε από τον ΕΦΚΑ σε 3.481 συνταξιούχους, στους οποίους οφείλονταν αναδρομικά ποσά από διάφορες αιτίες. Η εμβόλιμη πληρωμή πραγματοποιήθηκε στις 28/1/2022. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι (1.219) έλαβαν αναδρομικά από τις διαφορές που προέκυψαν από τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους και μάλιστα από την α’ φάση, προερχόμενοι από το ΤΑΠΟΤΕ. Άλλοι 1.167 συνταξιούχοι έλαβαν αναδρομικά, μετά και τον υπολογισμό των βαρέων ενσήμων που είχαν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Επίσης, 595 κληρονόμοι έλαβαν αναδρομικά μέσω της διαδικασίας επανυλογισμού και άλλοι 105, επειδή είναι απασχολούμενοι συνταξιούχοι.

Πιο αναλυτικά τα αναδρομικά ποσά αποτυπώνονται αποτυπώνονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ (€) ΓΕΝ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 1.219 1.024.751 Διαφορές Επανυπολογισμού από 01.01.2019 Συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ

(Χωρίς εφαρμογή Ν.4670/2020)

         
1 105   Αναδρομικά μετά Ν.4387/2016- Απασχολούμενοι Συνταξιούχοι
2 139   Αναδρομικά μετά Ν.4387/2016- Συντάξεις θανάτου με τον θάνατο να έχει επέλθει πριν τις 17.5.2019 (ν.4611/2019)
3 595   Αναδρομικά μετά Ν.4387/2016 Κληρονομικά λόγω επανυπολογισμού (ν 4670/20)
4 78   Αναδρομικά μετά Ν.4387/2016 Συντάξεις γήρατος & αναπηρίας μετά τις 13.5.2016 με θετική προσωπική διαφορά (ν.4670/2020)
5 1.167   Αναδρομικά μετά Ν.4387/2016 ΒΑΡΕΑ
6 178   ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (προ Ν.4387/2016)
2.262 3.592.348

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ