Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
26.5 C
Athens

e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονική χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε προστατευόμενα (έμμεσα) μέλη

Με μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ο e-ΕΦΚΑ επιδιώκει να βελτιώσει τη διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε έμμεσα μέλη, αλλά και της απογραφής τους.

Στο εξής δεν θα απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία στις κατά τόπου οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνον κατά το 2020 χορηγήθηκε ασφαλιστική ικανότητα με αυτοπρόσωπη παρουσία στις δομές του e-ΕΦΚΑ σε 270.274 έμμεσα ασφαλισμένους.

Η νέα ηλεκτρονική Υπηρεσία απευθύνεται σε άμεσα ασφαλισμένους/συνταξιούχους με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα οι οποίοι επιθυμούν να απογράψουν – “συνδέσουν” έμμεσα μέλη προκειμένου να τους αποδοθεί ασφαλιστική ικανότητα, με βάση αυτοματοποιημένους ελέγχους της μεταξύ τους σχέσης και της φοιτητικής/σπουδαστικής ιδιότητας για όσους φοιτούν στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η επέκταση της ασφαλιστικής ικανότητας του άμεσα ασφαλισμένου/συνταξιούχου  στο προστατευόμενο (έμμεσο) μέλος. (Υπενθυμίζεται ότι ως έμμεσα ασφαλισμένοι θεωρούνται τα μέλη οικογένειας όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 22 του Νόμου 4529/2018).

Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία o χρήστης εισέρχεται  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης  (gov.gr ) και ακολουθεί τη διαδρομή : Αρχική ->  Εργασία και ασφάλιση  -> Ασφάλιση  -> Απογραφή και ασφαλιστική ικανότητα μελών οικογένειας (e-ΕΦΚΑ). Εναλλακτικά μπορεί να επιλεχθεί ο διαδικτυακός τόπος του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και η διαδρομή: → Επιλογή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Ασφαλισμένους → «Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας εμμέσων ασφαλισμένων».

Σύντομος Οδηγός Χρήσης

Για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ο άμεσα ασφαλισμένος ακολουθεί τα εξής βήματα αναλυτικά:

 • Ο χρήστης (Άμεσα Ασφαλισμένος) εισέρχεται στη διαδικτυακή εφαρμογή είτε μέσω του της εθνικής ψηφιακής πύλης (gov.gr), είτε μέσω του ιστότοπου του e- ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Ασφαλισμένους
 • Εν συνεχεία, επιλέγει «Σύνδεση Χρήστη μέσω TAXISNET», για να πραγματοποιήσει είσοδο με τα διαπιστευτήρια του στο TAXISNET. Εισάγει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του, και επιλέγει Είσοδος.
 • Εμφανίζεται η κάτωθι οθόνη εργασίας:
 • Ο χρήστης πιέζει το πλήκτρο Απογραφή προκειμένου να έχει πρόσβαση στην αντίστοιχη λειτουργικότητα της διαδικτυακής Εφαρμογής.

 

 • Στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του Άμεσα Ασφαλισμένου.

 

 • Ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχθεί την Υπεύθυνη Δήλωση, που εμφανίζεται και προκύπτει από τον ν.1599/86, επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής.

 

 

 

 

 

 • Στην συνέχεια, ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του/της συζύγου ΚΑΙ στην περίπτωση που θέλει να τον/την απογράψει ή/και να δώσει ασφαλιστική ικανότητα αλλά ΚΑΙ στην περίπτωση που δεν το επιθυμεί. Σημείωση: Η ύπαρξη του/της συζύγου είναι προαιρετική. Η εφαρμογή μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα βήματα χωρίς την ύπαρξη συζύγου, με την επιλογή του κουμπιού Επόμενο.

 

 • Στο αμέσως επόμενο βήμα, ο χρήστης επιλέγει μέσω ενός πλαισίου επιλογής εάν θέλει να απογράψει ή/και να ασφαλίσει τον/την σύζυγο.
 • Εάν ο άμεσα ασφαλισμένος επιλέξει ότι θέλει να απογράψει και να αποδώσει ασφαλιστική ικανότητα στον/στην σύζυγο, τότε ελέγχεται εάν ο/η σύζυγος έχει ήδη απογραφεί και του/της έχει δοθεί ασφαλιστική ικανότητα.

 

 

 1. Ο χρήστης επιλέγει το πλαίσιο επιλογής, που δηλώνει ότι ο/η σύζυγος δεν έχει ατομικό εισόδημα.
 2. Η Χώρα συμπληρώνεται αυτόματα.
 • Αν πρόκειται για Έλληνα υπήκοο τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί ο δήμος οικογενειακής μερίδας, οποίος δεν επιβεβαιώνεται.
 1. Αν πρόκειται για Έλληνα υπήκοο τότε θα πρέπει να συμπληρωθούν είτε τα στοιχεία της ταυτότητας είτε τα στοιχεία του διαβατηρίου. Για την ταυτότητα θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός ταυτότητας και η ημερομηνία έκδοσης ενώ για το διαβατήριο θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός διαβατηρίου, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης.

 

 1. Αν πρόκειται για υπήκοο της Ε.Ε. τότε θα πρέπει να συμπληρωθούνε τα στοιχεία του διαβατηρίου (Αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης).
 2. Εάν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας, τότε ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τα παρακάτω στοιχεία του/της συζύγου :
 • Αριθμό Διαβατηρίου
 • Ημ/νία έκδοσης Διαβατηρίου
 • Ημ/νία λήξης Διαβατηρίου
 • Αριθμός Άδειας Παραμονής (ο οποίος αναγνωρίζεται από την εφαρμογή είτε αρχίζει με GR είτε όχι)
 • Ημ/νία έκδοσης της άδειας παραμονής
 • Ημ/νία έναρξης ισχύος της άδειας παραμονής
 • Ημ/νία λήξης ισχύος της άδειας παραμονής (σε περίπτωση που είναι αορίστου χρόνου επιλέγει το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής)

 

 • Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων, ο χρήστης επιλέγει Επόμενο.

 

 • Στην περίπτωση που ο άμεσα ασφαλισμένος θέλει να απογράψει και να αποδώσει ασφαλιστική ικανότητα στα Τέκνα του, τότε επιλέγει Προσθήκη Τέκνου.

 

 

 • Ο χρήστης καταχωρεί το ΑΜΚΑ Τέκνου.

 

 • Επιλέγει Επόμενο και εμφανίζεται η κάτωθι οθόνη εργασίας:

 

 1. Η Χώρα συμπληρώνεται αυτόματα.
 2. Εάν το τέκνο είναι Έλληνας υπήκοος τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί ο δήμος κατοικίας.
 • Εάν το τέκνο έχει ηλικία άνω των 18 τότε θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου (Αριθμός και Ημ/νία έκδοσης Ταυτότητας ή Αριθμός, Ημ/νία έκδοσης και λήξης του Διαβατηρίου).
 1. Εάν το τέκνο έχει ηλικία κάτω των 18 τότε τα στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου δηλώνονται προαιρετικά.
 2. Εάν το τέκνο έχει ηλικία άνω των 18 τότε θα πρέπει να δηλωθεί το ΑΦΜ και εάν είναι φοιτητής ή άνεργος.
 • Εάν το τέκνο είναι Ευρωπαίος και φοιτητής, τότε πρέπει να δηλωθεί η χώρα φοίτησης. Εάν η χώρα φοίτησης δεν είναι Ελλάδα, τότε πρέπει η δηλωθεί χειρόγραφα η ονομασία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας.
 1. Εάν η χώρα φοίτησης είναι Ελλάδα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας.
 • Εάν το τέκνο είναι υπήκοος τρίτης χώρας τότε ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία του Διαβατηρίου και της Άδειας Παραμονής του τέκνου.

 

 • Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, ο χρήστης επιλέγει Αποθήκευση.

 

 • Ο χρήστης επιλέγει Υποβολή Αίτησης.

 

 

 

 

 

 • Εφόσον ολοκληρωθούνε επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι της διαδικτυακής Εφαρμογής, καταχωρείται η αίτηση. Κατά την επεξεργασία της αίτησης υπάρχουν τα παρακάτω 3 σενάρια:
 1. Το έμμεσο μέλος δεν είναι απογεγραμμένο αλλά διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα, οπότε απογράφεται.
 2. Το έμμεσο μέλος είναι απογεγραμμένο αλλά δεν διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα, οπότε του αποδίδεται ασφαλιστική ικανότητα.

Το έμμεσο μέλος δεν είναι ούτε απογεγραμμένο, ούτε διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα (ΑΙ), οπότε απογράφεται και του αποδίδεται ΑΙ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ