Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
26.2 C
Athens

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τον ν. 3863/10 θεσπίστηκε σε βάρος των συνταξιούχων η κράτηση που ονομάστηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης,  και υπολογίστηκε επί του συνόλου των αρχικών συντάξεων για όσες υπερέβαιναν το ποσό που όριζε ο νόμος. Οι κρατήσεις 4% από τον 8/2010 μέχρι 30/6/2015 και 6% από 10/7/2015 – 30/6/2016, έγιναν επί του αρχικού ποσού των συντάξεων και συνακόλουθα υπέστησαν τις κρατήσεις αυτές και το ποσό που έδινε ο κάθε συνταξιούχος ως ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Με την πρόσφατη παραδοχή εκ μέρους της Κυβερνήσεως ότι οι εισφορές του 4% και 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ έγιναν παρανόμως επί του αρχικού ποσού των συντάξεων και όχι επί του καταβαλλόμενου μετά τις μειώσεις των μνημονιακών νόμων 4024/11, 4051/12, 4093/12 και εν τέλει επεστράφησαν στους συνταξιούχους τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά, στα οποία όμως δεν περιελήφθησαν τα ποσά που προέκυψαν από την κράτηση του 4% και 6% και επί του ποσού που κρατούνταν ως ειδική εισφορά αλληλεγγύης  και τα οποία έπρεπε να επιστραφούν.


Το ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ συνεχίζει και επιμένει στην επιστροφή του υπολοίπου παρανόμως παρακρατηθέντος ποσού που αναλογεί στη ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Όσοι συνταξιούχοι στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα έχουν κράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ) να προσκομίσουν στο Δίκτυο την απόφαση συνταξιοδότησης κύριας σύνταξης καθώς και το μηνιαίο ενημερωτικό  σημείωμα μηνός Μαίου 2016. Έχουμε δημιουργήσει πρόγραμμα υπολογισμού της επιστροφής που αναλογεί καθώς και αίτηση προς τον ΕΦΚΑ. (ΑΦΟΡΑ 350.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ)

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                                                           Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γ.Γραμματέας

                                                      Χατζόπουλος Νίκος                                                           Μουρίκη Πόπη

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ