Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023
10 C
Athens

Ψηφιακή κάρτα: Μέτρο βελτίωσης της υγείας και της ασφάλειας στην αγορά εργασίας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σχέδιο για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, που ετοιμάζει το αρμόδιο υπουργείο, για την περίοδο 2021-2026. Οι σχετικές ανακοινώσεις  έγιναν από τον ίδιο τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Στο υπό προώθηση νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις θα υπάρχουν διατάξεις προς την κατεύθυνση αυτή, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο ενισχύει το ΣΕΠΕ με 121 επιθεωρητές, αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή. Επίσης, το υπουργείο βρίσκεται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούν οι χώρες της Ευρώπης.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους έως σήμερα, μόνο θλιβερός μπορεί να χαρακτηριστεί ο απολογισμός της πορείας της αγοράς εργασίας, σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Ως τώρα, έχουν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα συνολικά 12 άτομα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κάθε χρόνο στην Ελλάδα τα εργατικά ατυχήματα που δηλώνονται φθάνουν ή ξεπερνούν τις 5.000 και τους 50 οι νεκροί εργαζόμενοι.

Σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα κάθε χρόνο αγγίζουν τα 337 εκατ. και από αυτά, τα 2,3 εκατ. είναι θανατηφόρα.

ΓΣΕΕ: 15 μέτρα

Η ΓΣΕΕ, με επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας, ζητά την άμεση λήψη μέτρων για:


 1. Δημιουργία επιτελικής δομής σε κεντρικό επίπεδο στο Υπουργείο Εργασίας για το σχεδιασμό και τον συντονισμό, στη βάση διαρκούς αποτίμησης στοιχείων και αποτελεσμάτων μαζί με τα συνδικάτα, μέτρων και δράσεων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, σε όποιον τομέα και εάν αυτή παρέχεται (δημόσιο, ιδιωτικό, αγροτικό τομέα και ναυτική εργασία).

 2. Ισόρροπη πανελλαδικά ενίσχυση και αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε. και κυρίως:
  α) Αύξηση των Περιφερειακών Διευθύνσεων σύμφωνα με τις Περιφέρειες της χώρας και διασπορά των Τοπικών τους Τμημάτων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ιδιαίτερα στη νησιωτική χώρα και τις ακριτικές περιοχές όπου υπάρχει παντελής απουσία Επιθεωρήσεων Εργασίας παρά την τοπική οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση εργατικού δυναμικού.
  β) Ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού των Επιθεωρητών Εργασίας, με σκοπό τη θωράκιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. και άμεση στελέχωση των μονοπρόσωπων Επιθεωρήσεων Εργασίας.
  γ) Ενίσχυση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του Σ.ΕΠ.Ε., με την εξασφάλιση προσηκόντων κτηριακών εγκαταστάσεων, την παροχή υπηρεσιακών αυτοκινήτων, τη συνεχή εκπαίδευση των Επιθεωρητών, τη χορήγηση σύγχρονων οργάνων μέτρησης εργασιακού περιβάλλοντος, τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στους Επιθεωρητές και εν μέσω πανδημίας τον άμεσο προγραμματισμό του εμβολιασμού τους.

 3. Νομοθετική κατοχύρωση της διαδικασίας σύστασης και λειτουργίας Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου, ως φορέα ασφάλισης της επαγγελματικής νοσηρότητας (εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες), στο πλαίσιο λειτουργίας του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος και σύμφωνα με το παράδειγμα πολλών άλλων ευρωπαϊκών Κρατών.

 4. Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Αναφοράς Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, με επαναλειτουργία των εργαστηρίων εφαρμοσμένης έρευνας του Υπουργείου Εργασίας, σε διασύνδεση με το ΕΛΙΝΥΑΕ, καθώς και με δημόσια εργαστήρια και κέντρα έρευνας στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στη χώρα μας.

 5. Σταθερή και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής Κρίσεως ΒΑΕ. Η μέριμνα για την υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων που απασχολούνται κάτω από ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες τόσο στο πλαίσιο συγκεκριμένων χώρων εργασίας, όσο και ανεξάρτητα από τις επιχειρήσεις ή τους χώρους απασχόλησης, είναι ζήτημα διαρκές, που απαιτεί τη διαρκή επαγρύπνηση της Πολιτείας.

 6. Διαμόρφωση αξιόπιστου συστήματος αναγγελίας και καταγραφής της επαγγελματικής νοσηρότητας (επαγγελματικών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων), καθώς και του συστήματος παρακολούθησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των δεδομένων στη βάση των κοινών ευρωπαϊκών προτύπων ESAW και EODS αντίστοιχα, της EUROSTAT.

 7. Θωράκιση της εργατικής συμμετοχής κατά τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας για την Υγεία και Ασφάλεια στο πλαίσιο του άρθρου 16 παρ.7 του ν. 1264/1982 με δυνατότητα εξουσιοδότησης από τα Εργατικά Κέντρα, εκπροσώπου της οικείας Ομοσπονδίας. Θέσπιση διαδικασίας αποστολής εκθέσεων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις δύο φορές το χρόνο με κοινοποίηση για τη στόχευση του ελεγκτικού έργου ΥΑΕ της Επιθεώρησης Εργασίας με ειδικό κεφάλαιο στην ετήσια έκθεση του ΣΕΠΕ ως προς τον αριθμό και το είδος των εργατικών αναφορών και την ανταπόκριση του ελεγκτικού έργου.

 8. Τροποποίηση του ν. 3789/1957 για τους Κανονισμούς Εργασίας, ώστε να καταστεί υποχρεωτικό περιεχόμενο αυτών, κεφάλαιο για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων και υπό το πρίσμα της εμπειρίας από την αντιμετώπιση της πανδημίας.
  Εκπαίδευση και πιστοποίηση σε θέματα ΥΑΕ, κάθε εργοδότη και κάθε εργαζόμενου, σε κάθε θέση εργασίας μέσα από δράσεις του νέου σχεδιαζόμενου ΕΣΠΑ. Παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας πριν την ανάληψη εργασίας.
 9. Ρητή απαγόρευση των εργολαβικών αναθέσεων για την παροχή εργασίας απαραίτητης για τη λειτουργία μιας επιχείρησης και θέσπιση αυστηρών διαδικασιών πιστοποίησης εργολαβικών εταιριών ως προς τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες. Νομοθετική ενίσχυση στα ζητήματα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας (όροι εργασίας και ΥΑΕ) και επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων για τις εργολαβικές αναθέσεις φύλαξης και καθαρισμού σε όλα τα είδη εργολαβιών. Άμεση έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» με δημοσιοποίηση των στοιχείων του και επέκτασή του σε όλα τα είδη εργολαβικών αναθέσεων. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 94 (1949) «για τις ρήτρες εργασίας στις συμβάσεις με το Δημόσιο».

 10. Δημιουργία point system για τις εταιρίες που δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία στα θέματα ΥΑΕ. Αποκλεισμός τους από διαγωνισμούς εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ή υπηρεσιών ή χρηματοδοτήσεις άλλου τύπου.

 11. Θέσπιση ρητής νομοθετικής διάταξης για την προστασία από την απόλυση των εργαζομένων που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα ως εξής: «Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενου/ης που έχει υποστεί εργατικό ατύχημα, εκτός εάν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία του/της εργαζόμενου/ης που οφείλεται στο εργατικό ατύχημα».

 12. Δυνατότητα δημιουργίας Κλαδικών ή/και γεωγραφικής αναφοράς Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, για την ενίσχυση των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης στα θέματα ΥΑΕ και την αποκατάσταση του κενού συμμετοχικών διαδικασιών στο πεδίο αυτό αναφορικά με τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

 13. Αντιμετώπιση θεμάτων Ιατρού Εργασίας με πρόβλεψη για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

 14. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190 για την “Εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας” με τη λήψη των απαραίτητων και κυρίως κατάλληλων μέτρων εφαρμογής της και στο πεδίο της υγείας και της ασφάλειας των θυμάτων παρενόχλησης, σεξουαλικής παρενόχλησης και ηθικής παρενόχλησης.

 15. Υιοθέτηση της πλήρους πρότασης της ΓΣΕΕ για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου της τηλεργασίας, όπου περιέχεται σειρά ρυθμίσεων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων εξ αποστάσεως με  τηλεργασία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ