Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
29.1 C
Athens

Χρονοδιάγραμμα καταβολής των συντάξεων: Τι ισχύει μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

Ο e-ΕΦΚΑ δεσμεύεται εφεξής να απονέμει συντάξεις σε συγκεκριμένο χρόνο. Έτσι, για να χορηγηθεί μια σύνταξη δεν αρκεί να υποβληθεί απλώς μια αίτηση, αλλά πρέπει να πληρούνται και όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις (δηλαδή όρια ηλικίας, ημέρες ασφάλισης). Σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο Φορέας οριοθετείται και ο χρόνος υποβολής των όποιων δικαιολογητικών για να είναι έγκυρη η υποβολή της αίτησης και να «τρέξει» το χρονικό διάστημα απονομής της σύνταξης.

Ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι η σύνταξη, εφόσον υπάρχει δικαίωμα, καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της  υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 261 του ν.4798/2021 ξεκαθαρίζεται ότι εάν δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, τότε η έναρξη της διαδικασίας μεταφέρεται στην πρώτη ημέρα του μήνα όπου θα πληρούνται.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του 1ου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Αν παρέλθει η προθεσμία, με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, τότε το αίτημα απορρίπτεται.

Η ισχύς των διατάξεων σε σχέση με τα δικαιολογητικά για την αίτηση συνταξιοδότησης, ενεργοποιείται από 24 Απριλίου 2021, που είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις». Αφορά όμως αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που θα υποβληθούν από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας εγκυκλίου στην Διαύγεια, δηλαδή από την 24η Μαΐου 2021 και μετά.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ