Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
27.7 C
Athens

Φτηνό κόλπο με τις τριετίες: Χωρίς μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας μπαίνουν ξανά στον «πάγο» το 2027!

Κατατέθηκε στη Βουλή, η τροπολογία που απελευθερώνει τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα, από την 1η Ιανουαρίου 2024, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μελλοντικές αυξήσεις σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Στο κείμενο της τροπολογίας όμως, τονίζεται ότι η ισχύς της είναι υπό αίρεση. Ακριβέστερα, επισημαίνεται πως εάν μετά από τρία χρόνια, την 1.1.2027, το ποσοστό της ανεργίας είναι πάνω από 10%, τότε οι μισθολογικές ωριμάνσεις αναστέλλονται  αυτοδίκαια, μέχρι αυτό το ποσοστό να γίνει μονοψήφιο!

Σε κάθε περίπτωση,  πάντως, από την 1.1.2024 αίρεται η αναστολή εφαρμογής των μισθολογικών ωριμάνσεων (επιδόματα πολυετίας, χρόνου εργασίας, τριετίας και πενταετίας), όπως είχε επιβληθεί με την 6η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) στις 14 Φεβρουαρίου 2012.

Εφεξής,  η προϋπηρεσία κάθε εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα που είχε προσληφθεί πριν από τις 14.02.2012, συνεχίζει να συμπληρώνεται μετά την 01.01.2024.

Αντίστοιχα, η προϋπηρεσία κάθε εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, που προσλήφθηκε μετά την 14.02.2012, ξεκινά να συμπληρώνεται μετά την 01.01.2024.

Ειδικά για την τιροσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από την 14η.2.2012 και μετά από την Ιη.1.2024.

Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋτιηρεσία εννέα ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Ειδική αναφορά γίνεται στην τροπολογία για την περίπτωση κατά την οποία οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι μεγαλύτερες των νόμιμων αποδοχών. Στην περίπτωση αυτή, οι όποιες αυξήσεις, προσαυξήσεις προκύπτουν από την επανεκκίνηση των τριετιών συμψηφίζονται με την όποια διαφορά προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών. Όταν καταβληθούν, εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι για την χρονική περίοδο από τις 14.02.2012 έως και τις 31.12.2023, δεν γεννάται καμία αξίωση, ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων.

Στην ίδια τροπολογία ενσωματώθηκαν ξεχωριστά άρθρα που αναφέρονται στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για όσους εργάζονται σε πληγείσες περιοχές. Ακριβέστερα, προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 28/2/2024:

Α) Σε όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και εργάτες γης) οι οποίοι εργάζονται στις πληγείσες περιοχές και για τις οποίες έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις αναστολής και ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών.

Β) Σε όλους τους ανέργους στις περιοχές αυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται από την ημέρα της φυσικής καταστροφής, χωρίς καμία προϋπόθεση χρόνου ασφάλισης και ανεξαρτήτως οφειλών, προκειμένου οι ωφελούμενοι να έχουν  πρόσβαση όχι μόνο στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και σε ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, για την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που αντιμετωπίζουν.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ