Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
29.3 C
Athens

Υπ. Εργασίας: Αναστολές συμβάσεων και τον Οκτώβριο – Ποιους εργαζόμενους αφορά

Δικαίωμα χρήσης του μέτρου της αναστολής σύμβασης, διατηρούν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που διακόπτουν τον Οκτώβριο τη λειτουργίας τους.

Οι απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις από επιχειρήσεις και από εργαζόμενους θα υποβληθούν στις αρχές Νοεμβρίου. Επίσης, η ετήσια κατάσταση προσωπικού θα παραταθεί η υποβολή της, έως τα τέλη του επόμενου μήνα.

Ειδικά για τις αναστολές συμβάσεων και την παράταση που δόθηκε, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Τίθενται σε αναστολή, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων που λήγουν μετά την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής τους οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

    – Οι επιχειρήσεις, έχουν υποχρέωση να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές θα θεωρηθούν άκυρες.

    Η απόφαση, αφορά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ. Οι επιχειρήσεις από τους ανωτέρω κλάδους μπορούν:

α. Να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή.

β. Να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 15η Σεπτεμβρίου.

γ. Η αναστολή πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως τριάντα ημέρες το πολύ και πάντως όχι πέραν της 31ής Οκτωβρίου.

Οι επιχειρήσεις, μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, έως και στο σύνολο του προσωπικού.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει για εποχικές επιχειρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει ο περιορισμός της διατήρησης του ίδιου αριθμού προσωπικού, ούτε της συνέχισης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με την λήξη της αναστολής.

 

Επισημαίνεται ότι εργοδότες που επαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους, μετά την άρση του μέτρου της αναστολής λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής, έχουν το δικαίωμα να προβούν σε ανάκληση της αναστολής σύμβασης των εργαζομένων τους. Μπορούν όμως να θέτουν και εκ νέου σε αναστολή σύμβασης. Επίσης, έχουν δικαίωμα:

α. Να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνο-ϊού COVID-19.
β. Να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή.


ΚΑΔ που πλήττονται τον Οκτώβριο

Δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων τους έχουν οι εξής επιχειρήσεις

01.49.19.02: Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων).

01.49.3:  Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων.

14.20: Κατασκευή γούνινων ειδών.

15.11: Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών.

33.16:  Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων.

46.42.11.27:  Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων.

46.42.11.29: Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού).

46.42.11.40: Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών.

46.42.11.58: Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών.

46.90.10.06: Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης.

47.71.71.27: Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής).

47.71.71.34: Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα

47.78.89.04: Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης.

47.99: Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών.

49.31: Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών.

49.39: Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών.

50.30: Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών.

51.10: Αεροπορικές μεταφορές επιβατών.

51.21: Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.

52.21.29.02: Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή).

52.21.29.03: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά.

52.21.29.04: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά.

52.21.29.05: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους.

52.22: Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές.

52.23: Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές.

55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.

55.30: Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.

55.90.13: Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Aλλα μεταφορικά μέσα.

55.90.19: Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.

56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις.

56.29: Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες.

(56.29.20.01): Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων.

(56.29.20.03): Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία).

(56.29.20.04): Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια.(56.29.20.05)

56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.

59.11: Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

59.12: Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

59.13: Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

59.14: Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

74.20: Φωτογραφικές δραστηριότητες,

74.30: Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας.

77.11: Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων.

77.21: Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών.

77.29: Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης.

77.34: Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών.

77.35: Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών.

77.39.13: Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων.

77.39.19.03: Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων.

79.11: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων.

79.12: Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών.

79.90: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.

82.30: Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων.

85.51: Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση.

85.52: Πολιτιστική εκπαίδευση.

88.10: Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

90.01: Τέχνες του θεάματος.

90.02: Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος.

90.03: Καλλιτεχνική δημιουργία.

90.04: Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες.

91.02: Δραστηριότητες μουσείων.

91.03: Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών.

92.00.11: Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού.

93.11: Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων.

93.12: Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων.

93.13: Εγκαταστάσεις γυμναστικής.

93.19: Άλλες αθλητικές δραστηριότητες.

93.21: Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων.

93.29: Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

94.99.16.01: Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων.

96.04: Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02).

96.09.19.16: Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις).
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

70.22: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ