Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
24.8 C
Athens

Το σπιράλ της ακρίβειας «πιέζει» για άμεση αύξηση στον κατώτατο μισθό

Οι διαδοχικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και στο ηλεκτρικό ρεύμα, «πιέζουν» την Κυβέρνηση να στηρίξει τους πολίτες. Η τοποθέτηση του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το θέμα του κατώτατου μισθού, έδωσε «τροφή» για σενάρια. Ενδεχόμενη νέα αύξησή του, όποτε και αν γίνει εντός του 2022, θα επιδράσει θετικά στις αποδοχές περίπου 700.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε χιλιάδες δικαιούχους 24 επιδομάτων. Όμως είναι τέτοιο το «κύμα» των ανατιμήσεων και της ακρίβειας στα είδη πρώτης ανάγκης, που οι όποιες αλλαγές προς το θετικότερο, πρέπει να γίνουν άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, το μόνο δεδομένο είναι ότι ο κατώτατος μισθός, θα αυξηθεί μόλις 2% την 1.1.2022, με συνέπεια να ανέλθει στα 663 ευρώ μικτά.

Όμως η διαδικασία για την όποια… πρόσθετη αύξηση, εάν τηρηθεί χωρίς επιτάχυνση διαρκεί πάνω από… πέντε μήνες!

Αυτό γίνεται επειδή η διαδικασία έχει συγκεκριμένα πεδία, που προκαλούν καθυστέρηση.

Ακριβέστερα:

Ορίζεται στην αρχή κάθε έτους τριμελής επιτροπή, που συντονίζει τη διαβούλευση μεταξύ των φορέων. Σε αυτή συμμετέχει ο εκάστοτε πρόεδρος του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), καθώς και ένας εκπρόσωπος από το υπουργείο Οικονομικών και ένας από το υπουργείο Εργασίας. Πραγματοποιείται πρόσκληση προς τους εξειδικευμένους φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υποβολής «γνώμης» για τον κατώτατο μισθό έχουν, βάσει νόμου, η Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΛΣΤΑΤ, ο ΟΑΕΔ, το ΚΕΠΕ, ο ΟΜΕΔ, η ΕΙΕΑΔ, καθώς και τα Ινστιτούτα των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ, ΙΟΒΕ).

Οι φορείς συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης του ισχύοντος κατώτατου μισθού, καθώς και του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Στη συνέχεια, έως τα τέλη Μαρτίου υποχρεώνονται οι φορείς να υποβάλλουν την έκθεσή τους, στην αρμόδια επιτροπή διαβούλευσης. Ακολούθως, σχετικός φάκελος υποβάλλεται προς τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, για να τοποθετηθούν και εκείνοι με τη σειρά τους, με ανάλογο υπόμνημα, στο οποίο θα περιγράφουν και θα τεκμηριώνουν αναλυτικά, τη θέση τους. Οι εκθέσεις και τα διάφορα υπομνήματα, συγκεντρώνονται από την αρμόδια επιτροπή διαβούλευσης το αργότερο έως τις 15 Απριλίου. Μέχρι τις 30 Απριλίου πρέπει τα στοιχεία αυτά να έχουν αποσταλεί στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, έτσι ώστε να συνταχθεί το τελικό πόρισμα της διαβούλευσης. Η τελική μορφή του θα προκύπτει σε συνεργασία με πενταμελή επιτροπή και αποστέλλεται έως τα τέλη Μαΐου στους επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, δηλαδή στον υπουργό Οικονομικών και στον υπουργό Εργασίας. Στη συνέχεια, ο τελευταίος, δηλαδή ο υπουργός Εργασίας λαμβάνει υπόψη του το πόρισμα και εισηγείται το τελικό ύψους της όποιας αύξησης, καθώς και την έναρξη εφαρμογής της.

Τα επιδόματα που συνδέονται με τις κατώτατες αποδοχές είναι τα εξής:

1.    Τακτικής επιδότησης ανεργίας.

2.    Επίσχεσης εργασίας.

3.    Μακροχρόνια ανέργων.

4.    Ειδικό εποχικό.

5.    Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας.

6.    Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

7.    Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας.

8.    Αφερεγγυότητας του εργοδότη.

9.    Διαθεσιμότητας.

10. Παροχή προστασίας της μητρότητας.

11. Μαθητείας.

12. Ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ.

13. Πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης.

14. Ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων.

15. Ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών.

16. Επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών.

17. Επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων.

18. Επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών.

19. Επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών.

20. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

21. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ.

22. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ.

23. Άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές που είναι εργαζόμενοι.

24. Προγράμματα απασχόλησης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ