Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
26.1 C
Athens

Τουριστικά καταλύματα: Μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές – Τι ισχύει για συνταξιούχους

Μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές θα μπορούν να καταβάλλουν εφεξής, οι 22.000 ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίοι θα έχουν διατηρήσει και την ιδιότητα του αγρότη, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις θα διαγράφεται και τυχόν οφειλή τους από παλαιότερα έτη. Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ,  αποσαφηνίζει το νέο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει από 1.1.2024, για όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες, πανελλαδικά. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και διατηρούν τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας έως 10 δωματίων, θα μπορούν να καταβάλλουν εισφορές ασφαλισμένων πρώην ΟΓΑ και όχι ελεύθερων επαγγελματιών. Αανάλογη διάκριση, σε σχέση με το είδος της ασφάλισης και σε συνάρτηση με τον αριθμό των δωματίων των τουριστικών καταλυμάτων, γίνεται και για συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, οι οποίοι κατέχουν ή εκμεταλλεύονται τέτοιες επιχειρήσεις.

Ακριβέστερα, για την 1η ασφαλιστική κατηγορία, που αφορά πάνω από το 80% των ασφαλισμένων, οι εισφορές των αγροτών, μετά και τις αυξήσεις (3%), που ενσωματώθηκαν την 1.1.2024, για φέτος είναι 141,8 ευρώ το μήνα, (για κύρια σύνταξη, Αγροτική Εστία και υγειονομική περίθαλψη). Το ποσό αυτό είναι κατά 96,42 ευρώ μικρότερο σε σχέση με τα 238, 22 ευρώ που υποχρεώνονται να καταβάλλουν σε μηνιαία βάση, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα επιλέξουν αντίστοιχα, την 1η ασφαλιστική κατηγορία. Συνεπώς, όσοι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων έχουν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ, θα μπορούν να έχουν μια εξοικονόμηση δαπάνης, που για το 2024, ξεκινάει από τα 1.157,04 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ασφαλιστικό καθεστώς ισχύει για όλους εκείνους τους ιδιοκτήτες, που έχουν Ατομική Επιχείρηση για τα τουριστικά καταλύματά τους, αλλά και λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016.

Εάν οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ με την πιο πάνω ιδιότητα, καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών (238,22 ευρώ το μήνα για την 1η ασφαλιστική κατηγορία). Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν τουριστικά καταλύματα άνω των 11 δωματίων, ανεξάρτητα εάν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή όχι.

Στην εγκύκλιο αποσαφηνίζεται επίσης ότι τα μέλη ή οι εταίροι Νομικών Προσώπων που κατέχουν την ιδιοκτησία ή εκμετάλλευση τέτοιων τουριστικών καταλυμάτων, ανεξαρτήτως αριθμού δυναμικότητας δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ειδικότερα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά:

– Επί νομικών προσώπων Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. το σύνολο των εταίρων.

– Επί Μονοπρόσωπων Ι.Κ.Ε., ο διαχειριστής και ο εταίρος.

– Επί πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε., ο διαχειριστής.

– Επί Α.Ε., τα μέλη Δ.Σ που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 3% και άνω.

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι, εάν καταβάλλουν παράλληλη ασφάλιση, διατηρούν το δικαίωμα της προσαύξησης, επί των συντάξιμων αποδοχών τους, όταν ολοκληρώσουν τον εργασιακό τους βίο.

Ειδική αναφορά γίνεται στην εγκύκλιο για την ασφαλιστική τακτοποίηση του χρονικού διαστήματος 2017 – 2019 κατά το οποίο ίσχυε ο προγενέστερος νόμος, βάσει του οποίου οι εισφορές προέκυπταν ως ποσοστό επί του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του ασφαλισμένου. Τώρα πια, με τις νέες διατάξεις, μπορεί να νομιμοποιηθεί ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης, για όσους εκείνη την περίοδο «καλόπιστα» υπάχθηκαν στον πρώην ΟΓΑ, παρά το γεγονός ότι τότε δεν συνέτρεχαν οι ανάλογες νόμιμες προϋποθέσεις. Εφεξής, ο συγκεκριμένος χρόνος ασφάλισης, θα θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ. Έτσι, εάν έχουν προκύψει τυχόν οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ, για τη συγκεκριμένη τριετία, βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ ή όχι, διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών στον πρώην ΟΑΕΕ, πριν από την ισχύ του εν λόγω νόμου, δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον πρώην ΟΓΑ. Αντίστοιχα, όσοι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων υπάχθηκαν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, βάσει βεβαίωσης εξαίρεσης που έλαβαν από τον πρώην ΟΑΕΕ για την περίοδο 2017 – 2019, εξακολουθούν να διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Άρα, από την 1.1.2024, αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένοι θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και θα πάψουν να έχουν χαμηλότερη εισφορά.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ