Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
27.9 C
Athens

Τα 10 βήματα εμπρόθεσμης εξόφλησης εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους

Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι καλούνται κάθε μήνα να ανταπεξέλθουν εμπρόθεσμα στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους, έτσι ώστε να αποφύγουν τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις, αλλά και να διατηρήσουν κάποια δικαιώματα, με χαρακτηριστικότερο την ασφαλιστική ενημερότητα.

Πρέπει συνεπώς να γνωρίζουν με ακρίβεια πότε θα λάβουν τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλουν, αλλά και ποιο είναι το χρονικό περιθώριο της εμπρόθεσμης πληρωμής τους. Επίσης, καλούνται το 1,3 εκατ. των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών, να γνωρίζουν ότι, εάν βρίσκονται υπό καθεστώς ρύθμισης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Σε ειδική ενημέρωση που παρέχει η Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών του ΕΦΚΑ, παρέχονται αναλυτικά όλες οι ανωτέρω πληροφορίες. Ουσιαστικά, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους αναρτώνται στις αρχές του 3ου δεκαημέρου κάθε μήνα και παρέχεται εύλογο χρονικό διάστημα για να γίνει εμπρόθεσμη καταβολή τους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Έτσι, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι μπορούν αφενός να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές τους, αφετέρου να διατηρούν σε ισχύ τυχόν ρυθμίσεις αποπληρωμής χρεών, που μπορεί να έχουν ενεργοποιήσει.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΚΑ οριοθετεί τη διαδικασία καταβολής εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ως εξής:

1) Οι μηνιαίες μηχανογραφικές διαδικασίες επεξεργασίας των ασφαλιστικών στοιχείων και των πληρωμών για την έκδοση και ανάρτηση του ειδοποιητηρίου τρεχουσών εισφορών διενεργούνται το 2ο δεκαήμερο εκάστου μήνα (για τις εισφορές του προηγούμενου ή και τυχόν αναδρομικών). Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων εισφορών διενεργείται στις αρχές του 3ου δεκαημέρου εκάστου μηνός.

2) Η προβλεπόμενη ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των ανωτέρω τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Συνεπώς τα ειδοποιητήρια εισφορών που θα αναρτώνται στον λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου στις αρχές του 3ου δεκαημέρου εκάστου μηνός εξοφλούνται εμπρόθεσμα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

3) Εφόσον κατά την μηνιαία επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων και των πληρωμών, για την έκδοση των ειδοποιητηρίων, εντοπισθούν οφειλόμενες εισφορές του προηγούμενου ειδοποιητηρίου, αυτές αποτυπώνονται στο τρέχον ειδοποιητήριο ως «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ». Σε μια τέτοια περίπτωση, οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται με μήνυμα επί του ειδοποιητηρίου ότι η μη εξόφληση των συγκεκριμένων εισφορών, θα έχει ως αποτέλεσμα την βεβαίωσή τους στο ΚΕΑΟ.

4) Για την πλήρη εξόφληση των εισφορών, πρέπει να καταβληθεί το σύνολο των εμφανιζόμενων ποσών, «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» και «Πληρωτέο»» που εμφανίζονται στο ειδοποιητήριο.

Οι «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» εξοφλούνται κατά προτεραιότητα και εφόσον δεν εξοφληθούν έως την έναρξη της μηνιαίας διαδικασίας έκδοσης ειδοποιητηρίων, βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ στις αρχές του 3ου δεκαημέρου με παράλληλη ανάρτηση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών.

5) Για τις βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ εισφορές, οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου, μετά από πιστοποίησή τους και μπορούν να τις εξοφλήσουν, ή να τις ρυθμίσουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται και για την «Ταυτότητα Οφειλέτη» με την οποία μπορούν να εξοφλήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους.

6) Εάν παράλληλα ο ασφαλισμένος απασχολείται ως μισθωτός, μπορεί να αξιοποιήσει την ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία «Δήλωση Παράλληλης Μισθωτής Απασχόλησης» (Ηλ. Υπηρεσίες -> Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης). Έτσι, ο ασφαλισμένος αυτής της κατηγορίας, μπορεί να δηλώνει την έναρξη και την λήξη της παράλληλης μισθωτής απασχόλησης, ώστε να αναζητηθούν τα απαιτούμενα στοιχεία εισφορών από μισθωτή απασχόληση κατά την εκκαθαριστική διαδικασία.

Για δηλώσεις που αφορούν το έτος 2022 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στην Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκουν.

7) Περαιτέρω ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης εισφορών Μη Μισθωτών (εκκαθάρισης, βεβαίωσης, ρύθμισης, επιστροφής κλπ.), ο e-ΕΦΚΑ παρέχει με μαζική αυτοματοποιημένη αποστολή e-mail στην δηλωθείσα από τους ασφαλισμένους, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που επιθυμούν οι ασφαλισμένοι να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα, μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλ. Υπηρεσίες -> Ατομικά Στοιχεία.

8) Μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Μάθε που ανήκεις» η οποία δημιουργήθηκε και λειτουργεί  στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail) της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται.

9) Σε κάθε περίπτωση η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού. Η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος εξυπηρέτησης ή ο προγραμματισμός ραντεβού πραγματοποιείται από τον ιστότοπο e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr μέσω της υπηρεσίας «Αίτηση Εξυπηρέτησης – Προγραμματισμός Ραντεβού».

10) Κατ’ εξαίρεση παρέχεται εξυπηρέτηση χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού μόνο:

– Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατά την κρίση του επικεφαλής της μονάδας.

– Εφόσον αυτό είναι δυνατόν με βάση τα πραγματικά δεδομένα κατά την ώρα προσέλευσής του και εφόσον δεν υπάρχουν κλεισμένα ραντεβού εκείνη την ώρα.

Ρυθμίσεις

Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι οφείλουν να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους, εάν επιθυμούν να ενταχθούν σε μία από τις ρυθμίσεις που ενεργοποιήθηκαν πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για την αναβίωση των παλαιών ευνοϊκών ρυθμίσεων των 120 δόσεων καθώς και των 72 δόσεων της περιόδου covid, αλλά και για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τον Δεκέμβριο 2022.

Α) Για την αναβίωση των 120 δόσεων και των 72 δόσεων της περιόδου covid

Αφορά όσους έως 1η Φεβρουαρίου 2023 είχαν απολέσει ευνοϊκές ρυθμίσεις ν. 4611/2019 (έως -120- δόσεις) και ν. 4756/2020 (COVID έως -72- δόσεις). Οφειλέτες που δεν είχαν ενταχθεί παλαιότερα στις εν λόγω ρυθμίσεις δεν μπορούν να ενταχθούν τώρα.

Προκειμένου να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος προς την αρμόδια Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο. έως την 31η Ιουλίου 2023.

Για την ενεργοποίηση τους απαιτείται επίσης η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαίες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ποσό αυτό καλύπτει τις δύο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις. Οι λοιπές οφειλόμενες δόσεις μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης.

Επιπλέον προϋπόθεση προκειμένου να αναβιώσουν οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι η εξόφληση ή η υπαγωγή σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων ή στη νέα ρύθμιση 72 δόσεων, αναλόγως της χρονικής περιόδου, τυχόν οφειλών που δεν εντάσσονται στην ευνοϊκή ρύθμιση.

Β) Για τη νέα ρύθμιση σε έως 72 δόσεις

Αφορά οφειλές περιόδου από Σεπτέμβριο 2021 έως και Δεκέμβριο 2022. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ. Απαιτείται η υποβολή του σχετικού αιτήματος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. έως την 31η Ιουλίου 2023

Η παραπάνω ρύθμιση αφορά:

-Όσους οφειλέτες εκτός από τις οφειλές της περιόδου Σεπτέμβριος 2021-Δεκέμβριος 2022 είχαν και προηγούμενες τις οποίες είχαν εντάξει σε ρύθμιση μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021.

-Όσους αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων, έχουν το δικαίωμα υπαγωγής των οφειλών περιόδων απασχόλησης από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022 σε έως 72 δόσεις.

-Όσους αναβίωσαν την ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων COVID και έχουν μόνο μεταγενέστερες οφειλές. Αυτοί μπορούν να εντάξουν τις οφειλές 9/21-12/22 σε έως 72 δόσεις του νέου νόμου.

-Όσους είχαν πάγια ρύθμιση (για οφειλές περιόδων από Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2022) και την τηρούσαν έως την 01/02/2023.

Επισημαίνεται ότι για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης πρέπει να υπαχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων έως την 31η Ιουλίου 2023.

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων πραγματοποιείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ μέσω του συνδέσμου

https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ