Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
19.6 C
Athens

ΤΑΥΦΕ: «Άλμα» 218% κατέγραψε η περιουσία του Ταμείου των εργαζόμενων στο φάρμακο

Εντυπωσιακή αύξηση της περιουσίας του κατά 218,18% κατέγραψε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ).  Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, για πρώτη φορά με χρήση live streaming, γνωστοποιήθηκαν τα επίσημα στοιχεία για την πορεία των αποθεματικών του Ταμείου.  Από αυτά προκύπτει ότι η περιουσία του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ στις 31.12.2019 ανήλθε στα 132.439.198 ευρώ, από 41.623.727 ευρώ που ήταν στις 31.12.2013, όταν μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

Η διάρθρωση της περιουσίας δείχνει ότι στα τέλη του 2019, το 81,41% αποτελείται από ρευστά διαθέσιμα, το 8,75% από Αμοιβαία Κεφάλαια, το 8,66% από Ομόλογα και μόλις το 0,96% από Ακίνητα και το 0,22% από Μετοχές.  Πρέπει να τονιστεί ότι το επενδυτικό προφίλ του Ταμείου παραμένει ισχυρό και δεν επηρεάστηκε καθόλου από την παγκόσμια υγειονομική κρίση του COVID-19, γεγονός που προσδίδει στο Ταμείο ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για μελλοντικές επενδύσεις.

Οι πρόσοδοι της περιουσίας του Ταμείου κατά το 2019 ανήλθαν στο 5,4% επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου, ήτοι σε 7.210.209 ευρώ.

 

Έσοδα του Ταμείου

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στοιχεία αναφορικά με τα πεπραγμένα των τελευταίων έξι ετών, που το Ταμείο λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), αλλά έγινε και συνοπτική αναφορά στον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρονιάς. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι οικονομικές υπηρεσίες του Ταμείου, το ΤΑΥΦΕ θα καταφέρει στα τέλη του 2020 να καταγράψει εκ νέου ετήσιο οργανικό πλεόνασμα ύψους 11,5 εκατ. ευρώ.

Αναλύοντας την πορεία των εσόδων φαίνεται ότι, ενώ μέχρι το 2013 αυτά κυμαίνονταν στα επίπεδα των 15 εκατ. ευρώ ανά έτος, από το 2014 και μετά, όταν δηλαδή το Ταμείο μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ, παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και έχουν φτάσει το 2019 στα 19,2 εκατ. ευρώ.  Μόνο από ασφαλιστικές εισφορές τα έσοδα του 2019 ήταν 18,2 εκατ. ευρώ, αριθμός που είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί έως τώρα!

Στον αντίποδα, οι απλήρωτες εισφορές έχουν υποχωρήσει στα 992.332 ευρώ το 2019, από τα 2,03 εκατ. ευρώ που είχαν ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο το 2017, τα οποία είχαν συσσωρευτεί από τα έτη που το Ταμείο λειτουργούσε ως ΝΠΔΔ.  Είναι χαρακτηριστικό ότι από πράξεις καταλογισμού εισφορών, κατέστη εφικτό να εισπραχθούν 1,18 εκατ. ευρώ το 2018 και άλλα 1,02 εκατ. ευρώ το 2019.  Συνολικά, την περίοδο 2014-2019 εισπράχθηκαν από πράξεις καταλογισμού εισφορών ποσά, ύψους 3,75 εκατ. ευρώ, ενώ την περίοδο 2008-2013, που το Ταμείο λειτουργούσε ως ΝΠΔΔ, είχαν εισπραχθεί μόλις 516.943 ευρώ.  Αντίστοιχα, οι βεβαιώσεις απλήρωτων εισφορών έφτασαν την περίοδο 2014-2019 στα 6,64 εκατ. ευρώ, όταν το διάστημα 2008-2013 ήταν μόλις στο 1,09 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, για να συμβεί αυτό και να βελτιωθούν τόσο τα έσοδα, όσο και οι βεβαιωμένες οφειλές, έπρεπε το Ταμείο αφ’ ενός να προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 75% την τελευταία εξαετία, που το Ταμείο λειτουργεί ως ΝΠΙΔ, αφ’ ετέρου να παρακολουθείται συστηματικά η πορεία των ρυθμίσεων προς αποφυγή έκπτωσης των υπόχρεων εργοδοτών και απώλειας εσόδων εκ μέρους του Ταμείου.  Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το Ταμείο έχει προχωρήσει σε μία καινοτόμο λειτουργία, τη δημιουργία Μητρώου Οφειλετών.

 

Προφίλ ασφαλισμένων

Οι ενεργοί ασφαλισμένοι του ΤΑΥΦΕ έφτασαν τους 24.008 το 2019, από 23.341 το 2018.  Η πορεία τους είναι αυξητική σε όλα τα έτη από το 2014 και μετά.  Από αυτούς. οι 19.069 είναι νέοι ασφαλισμένοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 79,43% του συνόλου.

Από τις θέσεις εργασίας που έχει καταγράψει το Ταμείο, το 42,34% προέρχεται από τη βιομηχανία και τις φαρμακευτικές εταιρίες.  Πολύ κοντά βρίσκονται και τα φαρμακεία που καλύπτουν το 42,25% του συνόλου των θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Την ίδια στιγμή, όμως, τα στοιχεία του ΤΑΥΦΕ δείχνουν ότι μειώθηκαν σημαντικά οι μισθοί των εργαζομένων στον κλάδο.  Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 το 24,9% των εργαζομένων, δηλαδή ένας στους τέσσερις, έχει αμοιβές που κυμαίνονται από 650 έως 1.000 ευρώ μικτά το μήνα.  Το 2008 το 30,6% των εργαζομένων, δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις λάμβανε μηνιαίες αποδοχές από 1.000-1.500 ευρώ…

 

Παροχές Ταμείου (εφάπαξ)

To 2013, έτος μετατροπής του Ταμείου σε ΝΠΙΔ, το Ταμείο εμφάνιζε αναλογιστικό έλλειμμα σε μακροχρόνιο ορίζοντα, το οποίο ανερχόταν (στο κεντρικό σενάριο) σε 348,088 εκ. ευρώ.

Στις 31/12/2018 το Ταμείο εμφανίζει αναλογιστικό έλλειμμα σε μακροχρόνιο ορίζοντα, ποσού 274,7 εκ. ευρώ, σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο της εγκεκριμένης αναλογιστικής μελέτης του 2018.

Το ΔΣ του Ταμείου, για την αντιμετώπιση του αναλογιστικού ελλείμματος και, αφού έλαβε υπόψη την εξίσωση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων, εκπόνησε αναλογιστική μελέτη αναμόρφωσης παροχών με ημερομηνία  εκτίμησης την 31/12/2018, με βάση την οποία το αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου ανέρχεται (στο κεντρικό σενάριο) στα 144,248 εκ. ευρώ.

Στη συνέχεια, και προκειμένου το Ταμείο να επιλέξει οικονομικό σύστημα βάσει του Ν. 4261/2014, αρ. 180 παρ.ζα, εκπόνησε αναλογιστική μελέτη μετάβασης σε διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) με ημερομηνία εκτίμησης την 31/12/2018, στην οποία το μακροχρόνιο αναλογιστικό έλλειμμα στο κεντρικό σενάριο ανέρχεται σε 92,4 εκ. ευρώ.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόφαση του ΔΣ αναφορικά με την αναμόρφωση των παροχών, το νέο οικονομικό σύστημα και τους όρους χρηματοδότησης, ήτοι το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση NDC, για το οποίο εκκρεμεί η έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού του Ταμείου. Οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης – NDC, εφαρμόζει και το δημόσιο σύστημα χορήγησης εφάπαξ παροχής ΕΤΕΑΕΠ-ΕΦΚΑ.  Ειδικότερα:

 • για τους έως 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), η εφάπαξ παροχή θα αποτελείται από το άθροισμα τριών τμημάτων:
 • της παροχής έως 31/12/2012,
 • της παροχής από 01/01/2013 έως 31/12/2020
 • και της παροχής που θα προκύπτει από 01/01/2021 και εφεξής, σύμφωνα με το νέο οικονομικό σύστημα (NDC)

 

 • Για τους Νέους ασφαλισμένους, όσους, δηλαδή, εισήχθησαν στην κοινωνική ασφάλιση από 01/01/1993 και εφεξής, η εφάπαξ παροχή θα αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:
 • της παροχής έως 31/12/2020, και
 • της παροχής από την 01/01/2021 και εφεξής, σύμφωνα με το νέο οικονομικό σύστημα (NDC)

 

 • Από 01/01/2021 και εφεξής η εφάπαξ παροχή για όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου (παλαιούς, νέους, νεοεισερχόμενους στο σύστημα από 01/01/2021) θα υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο οικονομικό σύστημα NDC.

 

Όλοι οι ασφαλισμένοι με ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα στο Ταμείο στο τέλος του ασφαλιστικού τους βίου, θα λαμβάνουν, με βάση το νέο οικονομικό σύστημα και εφ’ όσον εγκριθεί, εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με τις εισφορές που έχουν καταβάλει, τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του συνόλου των καταβαλλόμενων εισφορών στο Ταμείο, συνεκτιμώντας κάθε φορά και τις αποδόσεις των κεφαλαίων, αφαιρουμένου ενός μικρού ποσοστού, που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή τους στο αναλογιστικό έλλειμμα και στο κόστος λειτουργίας του φορέα, δηλαδή το αναλογιστικό έλλειμμα θα καλυφθεί σε μακροχρόνιο ορίζοντα με τη συμμετοχή όλων.

Με το νέο οικονομικό σύστημα και την αναμόρφωση των παροχών το Ταμείο στοχεύει:

 • στη διαχρονική βιωσιμότητά του, και
 • στην ασφαλή χορήγηση αξιοπρεπών παροχών με διαγενεακή αλληλεγγύη.

 

Επίσης, η  Γενική Συνέλευση ενέκρινε, μεταξύ άλλων:

 • Τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του έτους 2019.
 • Τον οικονομικό προϋπολογισμό του έτους 2020.
 • Την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων οργάνων από κάθε ευθύνη για όλες τις διοικητικές και οικονομικές αποφάσεις των ετών 2014-2019.
 • Τους ισολογισμούς και τις εκθέσεις ελέγχων των ορκωτών ελεγκτών των ετών 2014-2018.
 • Τα προσωρινά στοιχεία εσόδων-εξόδων χρήσεως 2019, όπως αναφέρονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα οποία θα αποτυπωθούν επακριβώς μετά τη λογιστικοποίηση των εισφορών και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2019.
 • Όλες τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει το Ταμείο, όπως αναλύονται στην Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 • Τις δαπάνες εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών που καταβλήθηκαν στις χρήσεις 2014-2019.
 • Τις αναλογιστικές μελέτες (ΑΜ) των ετών 2014 έως 2018, και ειδικότερα:
  • Την ΑΜ του έτους 2017, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Παροχών του Ταμείου.
  • Την ΑΜ του έτους 2018.
  • Την ΑΜ αναμόρφωσης παροχών του έτους 2018.
  • Την ΑΜ μετάβασης σε διανεμητικό οικονομικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.α του άρθρου 180 του Ν. 4261/14.
 • Τους κανονισμούς του Ταμείου, όπως παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στη ΓΣ.
 • Το νέο καταστατικό του Ταμείου και την εναρμόνιση των κανονισμών σε αυτό, όπως παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στη ΓΣ.
 • Τον Οργανισμό, το Οργανόγραμμα και την πολιτική μισθών του Ταμείου.
 • Την αγορά ακινήτου για τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών και του φυσικού αρχείου του Ταμείου.
 • Το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο και τις δαπάνες για την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.
 • Τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Ταμείου και όλα τα απαραίτητα υπό-έργα, καθώς και τη χρηματοδότησή τους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή εξ ιδίων κεφαλαίων.

 

Η ΓΣ πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην Αθήνα.

Πρόκειται για το πρώτο Ταμείο, που επιδίωξε να διεξάγει ΓΣ με τη χρήση και της νέας τεχνολογίας, σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν όλοι οι ασφαλισμένοι πανελλαδικά, τηρώντας παράλληλα όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, που τέθηκαν από την Πολιτεία, στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα.

Υπήρχαν κάμερες που παρουσίαζαν διαδικτυακά, σε πραγματικό χρόνο, τη Γενική Συνέλευση.  Μέσω διαδικτύου (tayfe.wearelive.today), δόθηκε η δυνατότητα σε όλα τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου να παρακολουθούν τη διαδικασία και να θέτουν τα ερωτήματά τους.

Όπως δήλωσε μετά τη λήξη των εργασιών της ΓΣ ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και επίτιμος Πρόεδρος του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ, κ. Γεράσιμος Κονιδάρης, «Διαχειριζόμαστε το παρόν και αλληλέγγυοι διαμορφώνουμε το μέλλον, με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό Ταμείο, με διαχρονική βιωσιμότητα, ώστε να αποτελέσει έναν πρότυπο ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής αυτοδιαχείρισης.».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ