Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
28.1 C
Athens

Συνήγορος του Πολίτη: Δικαίωμα τρίμηνης άδειας σε αστυνομικούς με περισσότερα από τρία παιδιά!

Τρεις μήνες άδεια μετ’ αποδοχών θα έχουν εφεξής όσοι αστυνομικοί έχουν οικογένεια με πάνω από τρία παιδιά. Το σχετικό δικαίωμα έγινε αποδεκτό από την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας που αποφάσισε να τροποποιήσει σχετική εγκύκλιο, μετά από παρέμβαση από το Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ). Είχε προηγηθεί προσφυγή αστυνομικού, επειδή η υπηρεσία του αρνήθηκε να του χορηγήσει τρίμηνη άδεια με αποδοχές, λόγω γέννησης τέταρτου τέκνου. Κατά την άποψη της υπηρεσίας, η εν λόγω άδεια χορηγείτο άπαξ στην υπηρεσιακή σταδιοδρομία του αστυνομικού, με την γέννηση του τρίτου τέκνου, και όχι για κάθε τέκνο άνω του τρίτου.

Η αιτιολόγηση αυτή βασιζόταν σε ανάλογη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων όπως προέκυπτε από εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, έτους 2008. Στο πλαίσιο εξέτασης αντίστοιχων αναφορών δημοσίων υπαλλήλων, που αφορούσαν ανάλογα αιτήματα που απορρίφθηκαν από τις υπηρεσίες τους, βάσει της προαναφερθείσας αιτιολογίας, ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη κατά τα έτη 2018 και 2019 στο τότε Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επισημαίνοντας ότι, ουδόλως προκύπτει από το σχετικό άρθρο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα η ερμηνεία της παραπάνω εγκυκλίου, ότι η γονική άδεια ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών (και το τμήμα αυτής που χορηγείται με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω) χορηγείται άπαξ στη σταδιοδρομία του υπαλλήλου και όχι για κάθε τέκνο ξεχωριστά.

Το υπουργείο, με νέα εγκύκλιο τον Απρίλιο του 2019, ανακάλεσε την σχετική οδηγία της προηγούμενης εγκυκλίου, εναρμονιζόμενο με τις επισημάνσεις και τις συστάσεις της ανεξάρτητης αρχής. Στην ίδια κατεύθυνση με τη νέα εγκύκλιο, τον Δεκέμβριο του 2019 τροποποιήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει τις άδειες του αστυνομικού προσωπικού και θεσπίστηκε ρητά, κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ότι, διάστημα τριών μηνών της γονικής άδειας ανατροφής τέκνου άνευ αποδοχών χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω.

Το αίτημα του αναφερόμενου αστυνομικού για χορήγηση της εν λόγω άδειας ικανοποιήθηκε, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ