Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
31.5 C
Athens

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οι συνταξιούχοι! Κατατέθηκαν πέντε προσφυγές για τα αναδρομικά

 

Με πέντε ξεχωριστές προσφυγές προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο «απαντούν» οι συνταξιούχοι στις διεκδικήσεις τους για τα αναδρομικά από τις μνημονιακές περικοπές.

Οι προσφυγές αποτέλεσαν πρωτοβουλία του δικηγόρου-εργατολόγου, Λουκά Αποστολίδη και προήλθαν από τις εξής οργανώσεις: Σωματείο ΑΤΕ, Συνταξιούχοι ΟΤΕ, Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, Σωματείο ΗΣΑΠ & Σωματείο ΟΑΣΑ. Οι προσφυγές, όπως τονίζεται από τον κ. Αποστολίδη «έχουν σκοπό την προάσπιση των αρχών του κράτους δικαίου. Θεωρούμε ότι η απόφαση , υπ΄ αριθμ. 1439/2020, του Συμβουλίου της Επικρατείας,  πλήττει το περιουσιακό δικαίωμα των συνταξιούχων, το οποίο κατοχυρώνεται μεταξύ άλλων και με  υπερνομοθετικού δικαίου διατάξεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

 

Η προσφυγή περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής νομικά ζητήματα:

            1ον : Με την 1439/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραβιάζεται το άρθρο πρώτο του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ως προς το μέρος του χρονικού περιορισμού της ισχύος των αποτελεσμάτων που έθεσαν οι 2287-2288/2015 Ολ. ΣτΕ , με τις οποίες είχαν κριθεί ανίσχυρες ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 που περιέκοψαν εκ νέου τις συντάξεις και κατήργησαν τα επιδόματα των δώρων και αδείας. Εστιάζουμε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο περιορισμός των αποτελεσμάτων της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των νόμων 4051/2012 & 4093/2012 από τη δημοσίευση των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 2287-2288/2015 (ημ. δημοσίευσης 10-06-2015) στερεί πλήρως κατά παράβαση του άρθρου πρώτου του πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ,  το δικαίωμα των συνταξιούχων να αξιώσουν τις περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις τους πριν τις 10.06.2015. Το άρθρο 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ παραβιάζεται, επίσης, από την κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 4387/2016 εξακολούθηση καταβολής των κύριων συντάξεων για το διάστημα από 12.05.2016 έως 31.12.2018 στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί μετά τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές και αντίθετες στο άρθρο 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012.

 

           2ον : Με την 1439/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, παραβιάζεται το άρθρο έξι της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς δεν υφίσταται ρητή νομοθετική διάταξη στην ελληνική έννομη τάξη που να επιτρέπει τον περιορισμό επί αποζημιωτικών αγωγών. Τονίζουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, χωρίς νόμιμο έρεισμα, προβαίνει σε ανάλογη εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης περί περιορισμού των αποτελεσμάτων , που ισχύει αποκλειστικά στην ακυρωτική διαδικασία, στο πλαίσιο δίκης επί αγωγής αποζημίωσης, καταλήγοντας να στερεί κατ΄αυτόν τον τρόπο  το δικαίωμά των συνταξιούχων να αξιώσουν δικαστικά γεννημένες και μη παραγεγραμμένες απαιτήσεις τους.

Όπως τονίζεται από τον κ. Αποστολίδη, «προσδοκούμε την πλήρη δικαίωση των συνταξιούχων και την επιστροφή των ποσών των συντάξεων (κύρια σύνταξη, επικουρική και επιδομάτων δώρων & αδείας), που στερήθηκαν ένεκα της εφαρμογής των αντισυνταγματικών  διατάξεων των νόμων 4051/2012 & 4093/2012 , όπως αυτές κρίθηκαν με τις αποφάσεις 2287 & 2288/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ