Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
30.3 C
Athens

Στην… φάκα της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι που έλαβαν επιστροφές φόρου – Σαρωτικοί έλεγχοι

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκονται περισσότεροι από 750.000 φορολογούμενοι οι οποίοι έλαβαν φέτος επιστροφές φόρου, καθώς οι φορολογικές τους δηλώσεις ελέγχονται διεξοδικά.

Μέσω ειδικών διασταυρώσεων που καλύπτουν τόσο τις φετινές δηλώσεις όσο και τις δηλώσεις των προηγούμενων ετών, διερευνάται η ορθότητα της συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης και αν σωστά επιστρέφεται φόρος εισοδήματος.

Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και επικεντρώνεται σε περιπτώσεις φορολογουμένων που έλαβαν δυσανάλογα υψηλές επιστροφές φόρου, σε σχέση με τα εισοδήματά τους και συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη και φυσικά, σε όσους υπέβαλαν «ύποπτες» τροποποιητικές δηλώσεις.

Φέτος, ο αριθμός των φορολογουμένων που έλαβαν επιστροφή φόρου εισοδήματος ανήλθε σε 754.268 μέχρι τώρα, αλλά επειδή απομένουν προς υποβολή περίπου 1.000.000 φορολογικές δηλώσεις έως το τέλος Αυγούστου, υπολογίζεται ότι οι δικαιούχοι επιστροφών φόρου, θα φτάσουν στο 1.000.000.

Πιο συγκεκριμένα, το ελεγκτικό πλάνο της ΑΑΔΕ προβλέπει τις ακόλουθες διαδικασίες:

  • Τον έλεγχο των δηλώσεων των φορολογουμένων οι οποίοι υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις και προέκυψε επιστροφή φόρου.

Πρόκειται για περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβλήθηκε κανονικά η αρχική δήλωση και το αποτέλεσμα ήταν χρεωστικό.

Κατόπιν ο φορολογούμενος υπέβαλε τροποποιητική δήλωση με την οποία δήλωσε είτε περισσότερες δαπάνες (στους κωδικούς 049-050) είτε δωρεές είτε μείωσε το ύψος των εισοδημάτων, ή των τεκμαρτών δαπανών του.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, εάν γίνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης δεν συνεπάγεται πρόστιμο.

Αν γίνει αργότερα, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ υπό προϋποθέσεις.

  • Τον έλεγχο των φορολογουμένων, που η αρχική δήλωση έδειξε μηδενικό αποτέλεσμα, ή μικρή επιστροφή φόρου, η οποία διευρύνθηκε με την τροποποιητική δήλωση.
  • Τον έλεγχο των φορολογουμένων, που με την αρχική φορολογική δήλωση και χωρίς την υποβολή τροποποιητικής, έλαβαν μεγάλη επιστροφή φόρου.
  • Τον έλεγχο των φορολογουμένων, των οποίων το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωση προέβλεπε την πληρωμή φόρου και με την τροποποιητική το ποσό του φόρου μειώνεται σημαντικά.
  • Τον έλεγχο των φορολογουμένων, οι οποίοι στα προηγούμενα χρόνια είχαν χρεωστικά εκκαθαριστικά, αλλά για φέτος προκύπτει επιστροφή φόρου εισοδήματος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ