Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
26.6 C
Athens

Στην «τελική ευθεία» το πρόγραμμα για 100.000 νέες θέσεις εργασίας

Στις «ράγες» βάζει η κυβέρνηση το νέο πρόγραμμα επιδότησης 100.000 θέσεις εργασίας, που πρόκειται να εκκινήσει την 1η Οκτωβρίου.

Η απαραίτητη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) δημοσιεύθηκε χθες, Δευτέρα και περιλαμβάνει τη «βασική συνθήκη» του προγράμματος που είναι η επιδότηση για ένα εξάμηνο από την πρόσληψη, του συνόλου του μη μισθολογικού κόστους, εργοδότη και εργαζόμενου. Μάλιστα, η επιδότηση αυτή παραμένει αμετάβλητη, ανεξάρτητα αν η πρόσληψη πραγματοποιηθεί με όρους πλήρους, ή μερικής απασχόλησης. Παράλληλα θεσπίζεται και ειδική ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας που ήδη υπάρχουν σε μια επιχείρηση.

Ειδική παρέμβαση πραγματοποιείται, μέσω του ίδιου προγράμματος, υπέρ των μακροχρόνια ανέργων, όσων δηλαδή ψάχνουν χωρίς αποτέλεσμα να βρουν δουλειά, χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών. Κάθε νέα θέση εργασίας που θα δημιουργηθεί γι’ αυτή την πολύ «ειδική» ομάδα ανέργων, θα επιδοτείται με επιπλέον 200 ευρώ το μήνα, από τον καθαρό μισθό που θα συμφωνηθεί ανάμεσα στην επιχείρηση και στον εργαζόμενο. Το ποσό αυτό θα είναι εξτρά από την κάλυψη του συνόλου του μη μισθολογικού κόστους, όπως ισχύει για όλες τις άλλες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν. Επίσης, καλύπτονται για όλες τις προσλήψεις οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν σε τυχόν δώρα και επιδόματα αδείας που θα πρέπει να χορηγηθούν.

Ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος υπολογίζεται στα 345 εκατ. ευρώ. Για να συμμετάσχει σε αυτό μια επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη. Αν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, αυτές θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί είτε στο δημόσιο είτε στον ΕΦΚΑ, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα.

Όροι

Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν στις 18 Σεπτεμβρίου, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Στον αριθμό αυτό, εξαιρούνται οι εξής εργαζόμενοι:

α) Όσοι έχουν σύμβαση εργασίας, που έληξε λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου.

β) Όσοι είχαν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία έληξε.

γ) Όσοι αποχωρούν οικειοθελώς.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται, παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.

Ωστόσο, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.

Μετά το πέρας των έξι μηνών, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση που τον προσέλαβε. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση – εργοδότη.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ