Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
26.1 C
Athens

Στην αντεπίθεση οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ ενάντια στους ιδιώτες διευθυντές – Προσφυγή στο ΣτΕ

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) επέλεξαν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ για να ακυρώσουν τις προκηρύξεις που προωθεί η διοίκηση του Φορέα, με τις οποίες ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις ιδιωτών σε θέσεις Γενικών Διευθυντών. Η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ, περνώντας στην αντεπίθεση, έχει την στήριξη της ΑΔΕΔΥ και με τρεις εργαζόμενους του Φορέα, κατέθεσε αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής (ασφαλιστικά μέτρα), κατά αυτών των προκηρύξεων, ζητώντας να μην εφαρμοστούν στην πράξη. Στο σκεπτικό των αιτήσεων περιγράφονται μια σειρά από επιχειρήματα, που σχετίζονται κυρίως με ζητήματα αντισυνταγματικότητας διατάξεων νόμου, αλλά και βλαπτικής μεταβολής εργασιακής σχέσης συγκεκριμένων εργαζομένων.

Ειδικότερα, η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ τονίζει ότι η δικαστική διαμάχη που ξεκινάει, αφορά τις προκηρύξεις και για τις 24 θέσεις Γενικών Διευθυντών που δημοσιεύθηκαν από την διοίκηση του Φορέα. Επίσης, επισημαίνει τα εξής:

  • Η διοίκηση του ΕΦΚΑ με αυτές τις προκηρύξεις εκχωρεί σε ιδιώτες, υπηρεσίες του Φορέα που ανήκουν στον πυρήνα της δημόσιας εξουσίας. Έτσι, παραβιάζονται διατάξεις που σχετίζονται με την στελέχωση της δημόσιας διοίκησης από μόνιμους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους με κριτήρια αξιοκρατικά και μέσω.
  • Μετατρέπονται θέσεις Γενικής Διευθύνσεως και Διευθύνσεως του ΕΦΚΑ σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με τριετή θητεία. Οι υπάλληλοι αυτοί πρόκειται να διοριστούν σε ανώτατες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας του ΕΦΚΑ, χωρίς να διενεργηθεί διαγωνισμός και χωρίς να γίνει έλεγχος από το ΑΣΕΠ. Έτσι, παραβιάζεται η αρχή της αξιοκρατίας, της ισότητας και της διαφάνειας κατά την κατάληψη δημοσίων θέσεων.
  • Η Επιλογή Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, σύμφωνα με την προκήρυξη και κατ’ εφαρμογή του πρόσφατου νόμου (ν.4892/22), θα γίνει από τριμελή Επιτροπή. Η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ χαρακτηρίζει την επιτροπή αυτή «διαβλητή, αδιαφανής και αναξιοκρατική», αφού δεν έχει τα χαρακτηριστικά του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Επιλογής, όπως συμβαίνει με τις αντίστοιχες καλύψεις θέσεων από στελέχη του Δημόσιου Τομέα. Επίσης, ενώ στις προκηρύξεις αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη τριμελής επιτροπή θα κάνει τις τελικές επιλογές, εντούτοις τα μέλη της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.
  • Χωρίς να υπάρχει η επίκληση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος, οι προκηρύξεις ματαιώνουν την διαγωνιστική διαδικασία που προκηρύχθηκε το 2020 για 12 από τις Γενικές Διευθύνσεις του Φορέα. Την ίδια στιγμή, προκαλούν την παύση των 24 Γενικών Διευθυντών του Οργανισμού από τα καθήκοντα που ασκούν, χωρίς να έχει μεσολαβήσει η κρίση τους, από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
  • Η ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ θεωρεί ότι τα προσόντα επιλογής Γενικών Διευθυντών που προωθούνται μέσω των προκηρύξεων αντιτίθενται σε πάγιες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, αφού υπολείπονται μέχρι και των βασικών προσόντων διορισμού στο Δημόσιο. Επίσης, δεν προβλέπεται μοριοδότηση των τυπικών προσόντων επιλογής, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία ασκήσεως δικαστικού ελέγχου στην αιτιολογία/βαθμολογίας της Επιτροπής Επιλογής. Καθίσταται δυνατή η αναγνώριση και μοριοδότηση, προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα άνω των 7 ετών, χωρίς να υφίσταται απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Δεν προβλέπεται μοριοδότηση ανά θεματική ενότητα στην δομημένη συνέντευξη για να ελεγχθεί δικαστικώς η αιτιολογία της βαθμολογίας κάθε μέλους της Τριμελούς Επιτροπής. Εισάγεται φωτογραφικό και αναξιοκρατικό όριο ηλικίας συμμετοχής στις υπόψη διαδικασίες επιλογής το 64ο έτος ηλικίας που πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων. Ο καθορισμός των συναφειών της εργασιακής εμπειρίας υπαλλήλου/θέσης ευθύνης για την στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων είναι αόριστος και ευεπίφορος σε αυθαίρετες και υποκειμενικές αξιολογήσεις της Επιτροπής Επιλογής.

Με την αίτηση αναστολής ζητείται από το Συμβούλιο της Επικρατείας να παγώσουν οι αρξάμενες διαδικασίες επιλογής των 24 Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ, μέχρι να επιλυθούν τα ως άνω ζητήματα συνταγματικότητας από το Συμβούλιο της Επικρατείας και να μην προχωρήσει ο Οργανισμός σε επιλογή και τοποθετήσεις Γενικών Διευθυντών. Στην αίτηση αναστολής τονίζονται μεταξύ άλλων ότι οι 12 Γενικοί Διευθυντές του e-ΕΦΚΑ και των 12 Π.Υ.Σ.Υ. θα παυθούν αυτοδίκαια από τα καθήκοντά τους, εφόσον επιλεγούν και τοποθετηθούν άλλοι Γενικοί Διευθυντές. Θα υπάρξει υπηρεσιακή απαξίωση και ηθική βλάβη σε αυτούς, αφού θα παυθούν από τα καθήκοντά τους χωρίς να μεσολαβήσει κρίση Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Θα αναγκαστούν ή να υποβιβασθούν σε απλούς υπαλλήλους του Οργανισμού ή να βγουν σε πρόωρη συνταξιοδότηση με ό,τι οικονομικές συνέπειες επάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ