Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου, 2024
12.1 C
Athens

Ρύθμιση 24 δόσεων: Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χρέη προς τα Ταμεία

Ξεκίνησε από τον ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση με τις 24 δόσεις αποπληρωμής. Ο διπλασιασμός των μηνιαίων δόσεων που έως τώρα ήταν 12, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ, εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά το πλήθος των οφειλετών που θα επιλέξουν να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση.

Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης (https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao), αφορά μόνο τους οφειλέτες που επιλέξουν να ρυθμίσουν για πρώτη φορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Προϋπόθεση είναι η  πιστοποίηση των οφειλετών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

Ειδικά όμως οι οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην ρύθμιση των 12 δόσεων και επιθυμούν να εξοφλήσουν το χρέος τους, αξιοποιώντας την βελτιωμένη συνθήκη των 24 δόσεων, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να το πράξουν μεταβαίνοντας στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του ΕΦΚΑ, σε σύντομο χρονικό διάστημα η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

Η νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών να τηρήσουν την καταβολή των μηνιαίων δόσεων που έχουν αποδεχθεί. Παράλληλα, με την χρήση 24 δόσεων αποπληρωμής, εναρμονίζεται το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών με το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι με ξεχωριστή διάταξη στο πρόσφατο ασφαλιστικό νομοσχέδιο (ν.4997/22), η ποινική δίωξη των οφειλετών ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών παύει υπό όρους για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ρύθμιση, ενώ μέχρι τώρα αναστελλόταν. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη επιβεβαίωση τήρησης της ρύθμισης στο δικαστήριο. Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές υποθέσεις τίθενται στο αρχείο και ανασύρονται με εισαγγελική διάταξη σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρηθεί.

Το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία όπως προκύπτουν από την γ’ έκθεση του ΚΕΑΟ, ανέρχεται σε 45,46 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,03 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο Κ.Ε.Α.Ο. έφτασαν σε πλήθος τις 836.805 για οφειλές ύψους 6,3 δισ. ευρώ. Από αυτές, μόνο ενεργές ήταν 356.208 ρυθμίσεις, με το χρέος που μένει να εξοφληθεί να ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 480.597 για οφειλές στο ΚΕΑΟ ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

Ειδικά όμως στην περίπτωση των 12 δόσεων, ενεργές ήταν την ίδια περίοδο 97.559 ρυθμίσεις, με συνολικό χρέος που είχε τακτοποιηθεί να ανέρχεται στα 578.464.108 ευρώ. Η εκτίμηση που υπάρχει από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ, είναι ότι με τις νέες, διπλάσιες δόσεις, είναι εφικτό να προσεγγίσει τις 250.000 ο αριθμός των οφειλετών που θα επιλέξουν να ενταχθούν στην ρύθμιση. Άρα θα αυξηθεί κατά πολύ και το ρυθμισμένο χρέος, αντίστοιχα.

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Σημειώνεται πως οι οφειλέτες ενημερώνονται μέσω των Ατομικών Ειδοποιήσεων για το ύψος της οφειλής τους και καλούνται να προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση ή εξόφληση. Η ένταξη και παραμονή των οφειλών σε ρύθμιση ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας σε μηνιαία βάση ούτως ώστε να υπάρχει άμεση αντίδραση των Υπηρεσιών του ΚΕΑΟ σε περίπτωση κινδύνου απώλειας της ρύθμισης (μη καταβολή δόσης, νέες οφειλές). Επιπλέον, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. οι οφειλέτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την κατάσταση των οφειλών τους, να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις και να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους ηλεκτρονικά.

Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.

Από την έναρξη του Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι τον Σεπτέμβριο 2022 έχουν αποσταλεί συνολικά 2.073.072 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του τρίτου τριμήνου του 2022 εστάλησαν 23.628 ατομικές ειδοποιήσεις.

Σε ό,τι αφορά την διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων  είσπραξης, αρχικά το ΚΕΑΟ προβαίνει σε εντοπισμό των οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορεί να εκκινήσει αυτή η προσπάθεια. Η διαδικασία ξεκινάει από τον εντοπισμό των οφειλετών εκείνων, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους.

Στην συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ προβαίνουν στην αξιολόγηση του χρέους και στην δημιουργία του απαραίτητου προφίλ για τον οφειλέτη. Ουσιαστικά, πριν από την λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΕΑΟ, τη διασύνδεση με το Μητρώο της ΓΓΠΣ και τα στοιχεία του ΓΕΜΗ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής.  Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι:

  • Το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου.
  • Η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, για παράδειγμα σε σχέση με την καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής. Έτσι, ενισχύεται το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.
  • Η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ