Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
29.1 C
Athens

Πώς χορηγείται η ειδική παροχή μητρότητας σε εργαζόμενες υπό αναστολή σύμβασης

Χωρίς ουσιαστική αλλαγή θα χορηγείται η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, σε εργαζόμενες που τίθενται ή πρόκειται να τεθούν σε υποχρεωτική αναστολή σύμβασης.

Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, ξεκαθαρίζει ότι εάν μία εργαζόμενη έχει λάβει άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας), ενώ η επιχείρηση πρέπει να την θέσει σε αναστολή σύμβασης, καθώς έχει υποχρεωθεί σε αναστολή λειτουργίας, τότε μπορεί να το πράξει.

Όταν υπάρξει άρση της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης και ενεργοποιηθεί εκ νέου η εργασιακή σχέση, τότε η εργαζόμενη θα λάβει το υπόλοιπο της κανονικής άδειας. Στη συνέχεια θα μπορεί να κάνει χρήση της εξάμηνης παροχής προστασίας της μητρότητας, εάν είναι δικαιούχος.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων δεν καταλύει τις υποχρεώσεις μεταξύ των μερών, όπως αυτές απορρέουν από το εργασιακό δίκαιο ή από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Απλώς αναστέλλονται για κάποιο χρονικό διάστημα αυτές οι υποχρεώσεις και στη συνέχεια, όταν λήξει το συγκεκριμένο μέτρο επιστρέφουν κανονικά για να εφαρμοστούν.

Ουσιαστικά, η εγκύκλιος αποσαφηνίζει ότι η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής αναφέρεται στις κύριες υποχρεώσεις των μερών από την εργασιακή σχέση. Αυτές είναι η υποχρέωση παροχής της συμφωνημένης εργασίας και η υποχρέωση καταβολής του συμφωνημένου ή νόμιμου μισθού. Αντιθέτως, οι λοιπές παρεπόμενες υποχρεώσεις των μερών δεν επηρεάζονται, ενώ ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται κατά κανόνα, ως χρόνος εργασίας για όλα τα δικαιώματα του εργαζόμενου, που στηρίζονται στην απασχόλησή του.

Υπενθυμίζεται ότι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, μπορούν να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ