Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
27.9 C
Athens

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για αναστολές συμβάσεων και μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για το μήνα Νοέμβριο, οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το πρόγραμμα «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο και για (μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, καθώς και οι προθεσμίες για την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων-αιτήσεων από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Ειδικότερα:

  1. 1. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεωνεργασίας εργαζομένωνκαι ορθών επαναλήψεων για το μήνα Νοέμβριο

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, μόνο για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το μήνα Νοέμβριο, καθώς και ορθών επαναλήψεων για αύξηση του διαστήματος αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων – επιχειρήσεις – εργοδότες: από 1/12/2020 έως 7/12/2020 – εργαζόμενοι: από 1/12/2020 έως και 7/12/2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληττόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για το μήνα Νοέμβριο το αργότερο έως και τις 7/12/2020.

Για το μήνα Νοέμβριο, η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που επλήγησαν από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4728/2020 (Α’ 186), καθώς και η υποβολή δηλώσεων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα της υπ. αριθμ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262), συνεχίζεται, μέχρι και τις 7/12/2020.

  1. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το πρόγραμμα «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» για τους μήνεςΟκτώβριο καιΝοέμβριο

– Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ φάση)» και «αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ φάση)-ορθή επανάληψη» για το μήνα Νοέμβριο.

– Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ φάση)» και «αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ φάση)-ορθή επανάληψη» για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο:

– για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ φάσης

– για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης.

Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ φάση)-ορθή επανάληψη» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β’ φάση και, επιλέγοντας το κουμπί (Διαχείριση), να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β’ φάσης.

Για το μήνα Οκτώβριο-Β’ φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 1/12/2020 έως και 10/12/2020

Για το μήνα Νοέμβριο-Α’ φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 1/12/2020 έως και 3/12/2020

Για το μήνα Νοέμβριο-Β’ φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 4/12/2020 έως και 10/12/2020

  1. (Μονομερείς) υπεύθυνες δηλώσεις επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και της οικ. 43110/1078/21-10-2020 ΚΥΑ (Β’ 4702), μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο το αργότερο έως και τις 10/12/2020.

  1. Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων-αιτήσεων από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων της με αριθμ. πρωτ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841), όπως ισχύει, συνεχίζεται έως και τις 10/12/2020.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ