Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
19.4 C
Athens

Πρόγραμμα απασχόλησης για νέους ανέργους 18 – 29 ετών: Στόχος να καλυφθούν 25.000 θέσεις εργασίας

Μέσω ΕΣΠΑ θα καλυφθεί το κονδύλι των 200 εκατ. ευρώ που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για νέους ανέργους ηλικίας 18 – 29 ετών και επικεντρώνεται στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Η σχετική δράση εντάχθηκε από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και έτσι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμεία. Εκτιμάται ότι θα προκύψουν από αυτή, έως 25.000 ωφελούμενοι. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα μπορούν, κατόπιν αίτησής τους, να προσλάβουν νέους ανέργους που θα τους υποδείξει ο Οργανισμός, για χρονικό διάστημα 7 μηνών. Οι προσλήψεις θα πρέπει να γίνουν με όρους πλήρους απασχόλησης και η μηνιαία αμοιβή που θα λάβουν όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα ισούται με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό (780 ευρώ μικτά σήμερα, αλλά αυξημένο από την 1η Απριλίου). Το σύνολο των αποδοχών που θα λάβει ο ωφελούμενος θα καλύπτεται από τη ΔΥΠΑ, με την επιχείρηση που θα τον προσλάβει να έχει μηδενική συμμετοχή, άρα και μηδενική επιβάρυνση στις λειτουργικές της δαπάνες. Ο Οργανισμός καλύπτει επίσης, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και για τον χρόνο συμμετοχής των δικαιούχων στο πρόγραμμα.

Η δράση ενσωματώνεται στο πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» που εκπονείται με κονδύλια του ΕΣΠΑ και στοχεύει στο να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται (προεργασίες), ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή επαγγελματική εμπειρία. Απώτερος σκοπός είναι οι ωφελούμενοι να προωθηθούν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι άνεργοι, είναι εκτός από το ηλικιακό όριο (18 – 29 ετών), να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ. Επίσης, θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά και να βρίσκονται αποδεδειγμένα, τόσο εκτός απασχόλησης, όσο και εκτός εκπαίδευσης, αλλά και κατάρτισης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τυχόν άνεργοι που συμμετέχουν αυτή την περίοδο σε προγράμματα κατάρτισης,  που επίσης προωθεί ο Οργανισμός, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω δράση, ακόμα και αν πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Οι επιχειρήσεις δεν υποχρεώνονται, βάσει προγράμματος,  να διατηρήσουν τον δικαιούχο στη θέση εργασίας που του  προσφέρουν μετά τη λήξη του επταμήνου. Όμως, πηγές της ΔΥΠΑ σημειώνουν ότι συνήθως, αυτά τα προγράμματα δημιουργούν εκείνες τις προοπτικές για μια πιο μόνιμη συνεργασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αντίστοιχη δράση που υλοποιήθηκε τη διετία 2022 – 2023, ξεπέρασε στο 60% την απορροφητικότητα των συμμετεχόντων, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τη ΔΥΠΑ, με την οποία θα δηλώνουν τις θέσεις εργασίας που προτίθενται να καλύψουν, μέσω του εν λόγω προγράμματος. Θα πραγματοποιείται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, για να διαπιστωθεί ότι οι ενδιαφερόμενες εταιρίες, δεν έχουν προβεί σε απολύσεις και επιθυμούν να καλύψουν με αυτό τον τρόπο τα κενά που δημιούργησαν. Επίσης, ο έλεγχος θα επεκτείνεται και στη διάρκεια του προγράμματος για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για την αποφυγή απολύσεων που στοχεύουν στην «ανακύκλωση» εργαζομένων και ειδικά όσων θεωρούνται «φτηνό» εργατικό δυναμικό, δηλαδή τους πιο νέους σε ηλικία.

Αφού υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΔΥΠΑ προχωρούν στις σχετικές υποδείξεις ανέργων, που θεωρούν με βάση το προφίλ τους ότι μπορούν να καλύψουν τις θέσεις εργασίας που προτείνονται. Ο έλεγχος αφορά, εκτός από το ηλικιακό κριτήριο, τόσο το σκέλος των επαγγελματικών δεξιοτήτων που κατέχουν οι άνεργοι, όσο και εκείνο της περιοχής που διαβιούν.

Σύμφωνα με ασφαλείς εκτιμήσεις αρμόδιων στελεχών της ΔΥΠΑ, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι τα τέλη Απριλίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, να πιάσουν δουλειά οι πρώτοι ωφελούμενοι της συγκεκριμένης δράσης. Άλλωστε το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό, μέχρι να εξαντληθούν όλες οι θέσεις εργασίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ