Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024
12.5 C
Athens

Πιο εύκολα στην σύνταξη με πρόσθετη εξαγορά χρόνου ασφάλισης – Τροπολογία στην Βουλή

Δυνατότητα εξαγοράς πρόσθετου χρόνου ασφάλισης θα έχουν εφεξής οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι, ώστε να καταφέρνουν να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να αποχωρούν από την εργασία τους έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση. Διάταξη που εντάχθηκε με τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ, ορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Εφεξής, θα παρέχεται το δικαίωμα να μπορεί ο ασφαλισμένος να αναγνωρίσει επιπλέον έξι μήνες (150 Ημέρες Ασφάλισης), πέραν των προβλεπόμενων. Προϋπόθεση είναι να έχει  συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, άρα να βρίσκεται πολύ κοντά στην συνταξιοδότηση. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα απομένει μόνο να καλύψει τις Ημέρες Ασφάλισης που απαιτούνται κατά περίπτωση. Πρόσθετη προϋπόθεση, όπως ορίζεται στην σχετική διάταξη είναι οι ενδιαφερόμενοι, να μην έχουν ήδη αναγνωρίσει πάνω από πέντε πλασματικά έτη ασφάλισης. Παρέχεται επίσης και η πρόσθετη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης, προαιρετικά, έως τρία έτη, χωρίς να γίνεται όμως έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας για εργασία.

Οι  δύο τρόποι που προτείνονται για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όταν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του είναι οι εξής:

α) Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εισφορών για 150 Ημέρες Ασφάλισης επιπλέον. Το ποσό της εξόφλησης, θα προκύπτει σε σχέση με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που θα ισχύει, κατά την περίοδο που πραγματοποιείται η διαδικασία της αναγνώρισης. Προϋπόθεση όμως είναι να μην έχουν ήδη αναγνωριστεί πάνω από πέντε πλασματικά έτη.

β) Οι ασφαλισμένοι θα έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν την ασφάλισή τους,  προαιρετικά. Το δικαίωμα αυτό δίνεται για μία τριετία, περίοδο κατά την οποία δεν θα πραγματοποιείται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία. Προϋπόθεση να γίνει χρήση του εν λόγω μέτρου είναι ο ασφαλισμένος να έχει το λιγότερο 500 Ημέρες Ασφάλισης κατά τα πέντε έτη πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ