Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
34 C
Athens

«Παράθυρο» για σύνταξη με προαιρετική συνέχιση ασφάλισης: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

 Ευκαιρία για συνταξιοδότηση έχουν οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, που θα μπορούν εφεξής να κάνουν χρήση της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους (δικηγόρους,  μηχανικούς,  συμβολαιογράφους, γιατρούς,  δικαστικούς επιμελητές) και αγρότες.

Όπως επισημαίνεται σε εγκύκλιο του Φορέα, η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, αναφέρεται στην περίοδο από την 1.1.2017 και μετά.

Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν και την ασφαλιστική κατηγορία, βάσει της οποίας θα προκύπτει το ασφάλιστρό τους, για την περίοδο από την 1.1.2020 και μετά, όπως ορίζει ο σχετικός «νόμος Βρούτση» (ν.4670/20 άρ. 33). Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία φέρει την κωδική ονομασία «Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης Μη Μισθωτών» και έχει ήδη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι  θα διευκολυνθούν όσοι μη μισθωτοί βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης για να καλύψουν και αυτή την προϋπόθεση. Θα έχουν την ευκαιρία να το πετύχουν, με την προαιρετική ασφάλισή τους.

Ειδικότερα:

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε πρόσωπα που η τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα του Μη Μισθωτού (Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι – Αγρότες). Προϋπόθεση είναι οι ανωτέρω ασφαλισμένοι να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και να επιθυμούν να την συνεχίσουν προαιρετικά για Κλάδο Κύριας Σύνταξης και Ασθένειας και Επικουρικής Ασφάλισης. Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει εφεξής, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης. Εν συνεχεία θα μπορούν να γίνουν οι εξής ενέργειες:

 • Δρομολόγηση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.
 • Έλεγχος των προϋποθέσεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
 • Ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση και κοινοποίηση διοικητικών αποφάσεων.
 • Ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης εισφορών προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης για την πληρωμή μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με χρήση κωδικού εντολής πληρωμής (RF).
 • Αυτοματοποιημένες ροές παρακολούθησης και εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Αυτοματοποιημένες, τακτικές ροές ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων.
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (έναρξη, διακοπή, απώλεια κ.α).

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή υπηρεσία παρέχεται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).
Για την υποβολή σχετικής αίτησης, ακολουθείται η εξής διαδικασία από τον ενδιαφερόμενο:

 • Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου και του ΑΜΚΑ. Έλεγχος αυθεντικοποίησης.
 • Ανάκτηση στοιχείων Μητρώου και ταυτοποίηση του αιτούντος.
 • Επιλογή από το μενού -> Αίτηση Προαιρετικής Συνέχισης της Ασφάλισης -> Νέα Αίτηση.
 • Αυτόματη άντληση βασικών στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνσης.
 • Έλεγχος από τον χρήστη της ορθότητας των στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνσης, με δυνατότητα τροποποίησης. Ειδικά, για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων π. ΟΑΕΕ εμφανίζονται τα στοιχεία διεύθυνσης που αφορούν την έδρα της τελευταίας επαγγελματικής δραστηριότητας δεδομένου ότι αυτή προσδιορίζει την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση.
 • Άντληση και Επιλογή αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης / Υπηρεσίας σύμφωνα με την δηλωθείσα διεύθυνση.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ