Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024
17.1 C
Athens

Ο e-ΕΦΚΑ ξεκινάει σαφάρι ελέγχων για μη μισθωτούς ασφαλισμένους

Τις εισφορές που κατέβαλλαν 1,5 εκατ. μη μισθωτοί ασφαλισμένοι την περίοδο 2017-2019 «βάζει στο μάτι» ο e-ΕΦΚΑ.

Με εγκύκλιο που εκδόθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα τονίζεται ότι αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των ετών 2017,2018 και 2019 που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, «υπολογίζονται οριστικά με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τις τυχόν υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), αρχικές και τροποποιητικές, σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την τελευταία μέρα του μήνα δημοσίευσης της διάταξης» (άρθρο 36 του ν.4756/2020).

Ο e-ΕΦΚΑ θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους ασφαλισμένους έως τις 30 Νοεμβρίου του 2020. Η διαδικασία θα γίνει ως εξής:

– Η οριστικοποίηση ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, για τη χρονική περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2019, εφεξής θα πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος και ΑΠΔ που έχουν υποβληθεί έως 30.11.2020 .

– Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΑΠΔ, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν μετά την 30.11.2020, τελευταία ημέρα δημοσίευσης του ν. 4756/2020, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την οριστικοποίηση ασφαλιστικών εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019.

– Οι εισφορές των ετών αυτών, θεωρούνται οριστικοποιημένες με τα υποβληθέντα έως 30/11/2020 στοιχεία.

Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για αιτήσεις ασφαλισμένων που έχουν κατατεθεί ή θα κατατίθενται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες περί τροποποίησης διενεργηθείσας εκκαθάρισης λόγω μεταβολής των στοιχείων δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή αποδοχών μισθωτής απασχόλησης μετά την 30/11/2020.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ