Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
26.5 C
Athens

Ο ΕΦΚΑ στην ψηφιακή εποχή: Το… 2025 και βλέπουμε η ταχύτερη απονομή των συντάξεων

Το 2025 θα μπορούν να εντοπίσουν το σύνολο του εργασιακού τους βίου όλοι οι ασφαλισμένοι με ευκολία, αφού τότε αναμένεται να ψηφιοποιηθεί το σύνολο του αρχείου του ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει πρακτικές δυσκολίες, καθώς ήδη έχει ψηφιοποιηθεί το αρχείο από το 2002 και μετά. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα, καθώς για χρονολογίες πριν από το 2002, υπάρχουν Ταμεία, που εφάρμοζαν χειρόγραφα αρχεία. Εκεί έχουν ήδη εντοπιστεί αρκετά προβλήματα και αναμένεται να προκαλέσουν πιθανές καθυστερήσεις.

Με δεδομένο όμως ότι το 80% της ψηφιοποίησης περνάει από το πρώην ΙΚΑ, όπου η ασφαλιστική ιστορία του συνόλου των ασφαλισμένων – εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα, ήταν σε καλύτερο επίπεδο, εκφράζεται η ελπίδα ότι οι όποιες καθυστερήσεις θα είναι περιορισμένες. Ήδη σε ΟΓΑ και σε ΝΑΤ, έχουν προκύψει κάποια προβλήματα και καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να ξεπεραστούν το ταχύτερο δυνατό.

Η διαδικασία ψηφιοποίησης, έχει άμεση σχέση με την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Το γεγονός ότι επιλέχθηκε η «λύση» της fast track διαδικασίας, αρχικά για τις κύριες και τώρα πια και για τις επικουρικές συντάξεις, προέκυψε από αυτό ακριβώς το γεγονός: Η έλλειψη πλήρους ψηφιοποίησης προκαλούσε μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων. Τώρα πια, οι συντάξεις απονέμονται με βάση τον όποιο ψηφιοποιημένο χρόνο ασφάλισης. Ο υπόλοιπος χρόνος που μπορεί να έχει διανυθεί αλλά να βρίσκεται σε χειρόγραφα αρχεία, θα προστεθεί όταν ψηφιοποιηθούν και αυτά. Ως συνέπεια, βέβαια, αυτή η διαδικασία προκαλεί για κάποιο χρονικό διάστημα, μικρότερες συντάξεις από τις προσδοκώμενες. Όμως έτσι, το μοντέλο δείχνει ότι μπορεί να επιταχυνθεί η απονομή τους.

Ήδη για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου είναι οι συντάξεις αναπήρων του ΟΓΑ, οι συντάξεις πάλι του ΟΓΑ, όπου ο ασφαλισμένος έχει  συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας, αλλά και οι μεταβιβάσεις συντάξεων χηρείας, η ψηφιοποίηση έχει ολοκληρωθεί. Άρα, η διαδικασία απονομής γίνεται σχεδόν… αυτόματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η καθυστέρηση για μεταβίβαση σύνταξης χηρείας, μπορεί να είναι μόλις ένας μήνας, δηλαδή σχεδόν ανύπαρκτη.

Το 2025 όμως είναι κρίσιμη χρονιά για τον ΕΦΚΑ επειδή αναμένεται τότε να παραδοθεί και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Φορέα. Όταν αυτό επιτευχθεί, θα καταστεί εφικτό όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα από τις διάφορες διευθύνσεις και τα πρώην Ταμεία, να είναι συμβατά μεταξύ τους. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών θα βελτιωθεί σημαντικά.

Οι τέσσερις δράσεις που περιλαμβάνει ο προγραμματισμός του ΕΦΚΑ, κωδικοποιούνται ως εξής:

  • Ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου όλων των πολιτών, με την ένταξη στο ηλεκτρονικό σύστημα των ενσήμων και πριν από το 2002.
  • Ενοποίηση των 88 διαφορετικών βάσεων δεδομένων του e-ΕΦΚΑ σε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που θα επικοινωνεί και με τα συστήματα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων.
  • Διασύνδεση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» με τον e-ΕΦΚΑ-Πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ». Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτές του e-ΕΦΚΑ θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζουν το ωράριο, την αμοιβή, τη μερική ή την πλήρη απασχόληση κάθε εργαζομένου.
  • Υλοποίηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με βάση τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των συναλλασσομένων.

Ήδη ο ΕΦΚΑ έχει θέσει σε εφαρμογή περισσότερες από 80 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέσω των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 230 εκατομμύρια συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας έλαβε κορυφαία διάκριση και βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022 στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα» στον Τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών  Υποθέσεων. Η διάκριση αφορούσε την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος σε πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους και δημοσίους λειτουργούς όλων των κατηγοριών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ