Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
22.6 C
Athens

Ομογενείς – Εθνική σύνταξη: «Παράθυρο» δεκαετίας για μεταβατικό όριο διαμονής στην Ελλάδα

 Όριο υποχρεωτικής διαμονής στην Ελλάδα, τα 30 έτη, ισχύει πλέον για όσους ομογενείς, επιθυμούν να λάβουν την εθνική σύνταξη (έως 384 ευρώ) του ΕΦΚΑ.

Σε σχετική ρύθμιση, που υπερψηφίστηκε προ μηνών από την Κυβέρνηση και περιγράφεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ορίζεται ότι θα υπάρχει μεταβατική περίοδος 10 ετών μέχρι το 2032. Έως τότε, για κάθε νέα χρονιά, θα αυξάνεται κατά ένα έτος το όριο της υποχρεωτικής διαμονής στην χώρα μας, ώστε να μπορεί αυτή η πολύ ειδική κατηγορία ασφαλισμένων, να λάβει  σύνταξη. Το 2032, το όριο «κλειδώνει» στα 40 έτη.

Το μέτρο αυτό αφορά ομογενείς, αλλά και όσους εξ αυτών  είχαν αλβανική ιθαγένεια και απέκτησαν την ελληνική. Αφορά επίσης όσους προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε χρόνο που υπολείπεται για φέτος των υποχρεωτικών 30 ετών διαμονής στην Ελλάδα, ανάμεσα στο 15ο έτος ηλικίας τους και στο προβλεπόμενο έτος, όπου οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το αντίστοιχο όριο ηλικίας, θα μειώνεται κατά 1/30 το ποσό της εθνικής σύνταξης, που ανέρχεται στα 384 ευρώ. Υπενθυμίζεται  ότι η αφετηρία υπολογισμού είναι το 1992.

Στην ΚΥΑ δημοσιεύθηκε και ο σχετικός πίνακας:

Έτος έναρξης καταβολής της σύνταξης Απαιτούμενα έτη διαμονής στην Ελλάδα Μείωση για κάθε έτος που υπολείπεται των απαιτούμενων ετών διαμονής
έως και το 2022 30 1/30
2023 31 1/31
2024 32 1/32
2025 33 1/33
2026 34 1/34
2027 35 1/35
2028 36 1/36
2029 37 1/37
2030 38 1/38
2031 39 1/39
2032 και φεξής 40 1/40

Για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αποδείξει ότι είναι ομογενής θα πρέπει να υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αν ο δικαιούχος έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια:

  1. i) αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
  2. ii) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών, από το οποίο προκύπτει η αιτιολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ως ομογενούς.

β) Αν ο δικαιούχος δεν είναι Έλληνας πολίτης:

  1. i) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου.
  2. ii) Αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ