Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024
14.2 C
Athens

Οι περσινές αναστολές συμβάσεων «απογείωσαν» τους φετινούς μισθούς – Τι δείχνει το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις αύξησης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, μαζί με αθρόες προσλήψεις, επιχειρεί το υπουργείο Εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποίησε τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,  που αφορούν το σύνολο του 2022 και προβαίνει σε συγκρίσεις με το 2021. Μάλιστα, φροντίζει να συγκρίνει και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς με εκείνα του 20219. Εκεί διαπιστώνεται πράγματι αύξηση κατά 12,4% στον μέσο μισθός στον ιδιωτικό τομέα, ενώ προστέθηκαν και άλλοι 263.263 εργαζόμενοι κατά την ίδια περίοδο.

Όμως η σύγκριση, τουλάχιστον με τα έτη 2020 και 2021 είναι επισφαλής, καθώς λόγω πανδημίας, η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής σύμβασης αλλοιώνει το τελικό αποτέλεσμα, κυρίως ως προς τους μισθούς! Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και έτσι τα στοιχεία δείχνουν ότι το 37,31% των εργαζομένων ή 839.392 άτομα, συνεχίζουν να λαμβάνουν μισθό μικρότερο από 800 ευρώ, μικτά.

Επίσης, σε σύγκριση με το 2019, δηλαδή προ πανδημίας, ισχύουν τα εξής:

-Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 13,3 %, από 1.986.336 το 2019 σε 2.249.599 το 2022. Η αύξηση είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες (15,8 %).

-Αύξηση των μέσων μηνιαίων αποδοχών κατά 12,4 %.

-Βελτίωση των αποδοχών όχι μόνο στον κατώτατο μισθό αλλά και στο σύνολο των εισοδηματικών κλιμακίων.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ότι:

  • Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 892 το 2022, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 345.576, αριθμός αυξημένος κατά 3.084 σε σχέση με το 2021.
  • Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 361.342 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας). Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι 111.743 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.
  • Κατά το 2022, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2021, κατά 989 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 3,97 %.
  • 400 εργαζόμενοι παίρνουν μισθό που περιορίζεται σε έως 500 ευρώ.
  • Το 35,6% (801.627) λαμβάνει από 800 έως 1.200 ευρώ το μήνα.
  • Οι εργαζόμενοι ηλικίας μικρότερης των 19 ετών και έως 29 ετών, δεν αποτελούν ούτε το 20% του συνόλου των απασχολουμένων.
  • Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα (260.129 ή 88,2%) είναι μικρές εταιρίες, με έναν έως δέκα εργαζόμενους.
  • Στην πρώτη γραμμή της οικονομίας, παραμένει η παροχή υπηρεσιών με το λιανικό εμπόριο να ξεχωρίζει με 17,2%, την εστίαση να ακολουθεί με 12,4% και το χονδρικό εμπόριο στην τρίτη θέση (9,14%).
  • Οι άνδρες εργαζόμενοι παραμένουν περισσότεροι από τις γυναίκες, καθώς καλύπτουν το 52,33% του συνόλου.
  • Το 73,91% των εργαζομένων, δηλαδή 1.662.655 άτομα, δουλεύουν περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ