Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024
13 C
Athens

Οι «παγίδες» που κρύβει το πρόγραμμα για 100.000 νέες θέσεις εργασίας – Τι πρέπει να ξέρουν και τι να αποφύγουν, εργοδότες και εργαζόμενοι

Αφετηρία πραγματοποιείται από σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, με το οποίο επιδιώκεται να προσληφθούν έως 100.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Παρέχεται επιδότηση 100% στις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) για εξάμηνη πρόσληψη. Ειδικά για μακροχρόνια ανέργους χορηγείται πρόσθετη επιχορήγηση του μισθού, ύψους 200 ευρώ το μήνα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους εργοδότες στο σύστημα Εργάνη. Το πρόγραμμα έχει εξαγγελθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και αποτελεί βασικό «ανάχωμα» στην αύξηση της ανεργίας, που προβληματίζει ιδιαίτερα την κυβέρνηση, ελέω νέας βαθιάς οικονομικής κρίσης.

Το πρόγραμμα αυτό όμως εμπεριέχει και συγκεκριμένους όρους,  που τόσο οι εργοδότες αλλά και οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφωθούν. Διαφορετικά κινδυνεύουν είτε με αποκλεισμό από το πρόγραμμα είτε (ακόμα χειρότερα) με επιστροφή της επιχορήγησης!

Ας δούμε τις «παγίδες» του προγράμματος:

 

  1. Για να συμμετάσχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα. Αν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές, αυτές θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί είτε στο δημόσιο είτε στον ΕΦΚΑ, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα.
  2. Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν στις 18 Σεπτεμβρίου, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
  3. Στον αριθμό των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας, περιλαμβάνεται το σύνολο των μισθωτών που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.
  4. Στον ίδιο αριθμό, εξαιρούνται μια σειρά από εργαζόμενοι. Αυτοί είναι όσοι έχουν σύμβαση εργασίας, που έληξε λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, όσοι είχαν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία έληξε και όσοι αποχωρούν οικειοθελώς.
  5. Κατά το εξάμηνο επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.
  6. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελουμένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται, παρά μόνο σε περίπτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.
  7. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.
  8. Μετά το πέρας των έξι μηνών, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση που τον προσέλαβε. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση – εργοδότη.
  9. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με όλα τα στοιχεία για τη λειτουργία του προγράμματος, καθώς και το έντυπο που θα πρέπει να συμπληρώνουν οι εργοδότες για να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης:

20201001 document (9)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ