Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
17.4 C
Athens

Στις… ράγες μπαίνει την Πρωτοχρονιά το ηλεκτρονικό «φακέλωμα» συνδικαλιστικών οργανώσεων

Ένα εντελώς διαφορετικό «συνδικαλιστικό τοπίο» θα δημιουργηθεί στη χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. Θα υπάρχει η εκκίνηση για τη δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων, για τα συνδικαλιστικά σωματεία εργαζομένων και εργοδοτών. Πρόκειται για μια διάταξη στον πρόσφατο εργασιακό νόμο (ν.4808/21), που επικρίθηκε ιδιαίτερα από τους συνδικαλιστές, οι οποίοι έκαναν λόγο μέχρι και για «ηλεκτρονικό φακέλωμα». Όμως τώρα, μπαίνει στην «τελική ευθεία».

Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, ενεργοποιούνται τα Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και το μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ. ΜΗ.Ο.Ε.), που θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο του νέου νόμου (ν.4808/21) δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Σχετική βάση δεδομένων, θα υπάρχει από την ίδια ημερομηνία στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II.

Πλέον θα είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αυτών των μητρώων, ώστε να μπορούν τα συνδικάτα να εκπροσωπούν τους εργαζομένους στους κλάδους τους. Έτσι, θα διαπιστώνεται για παράδειγμα, εάν είναι αντιπροσωπευτικά, ώστε να έχουν δικαίωμα να προκηρύσσουν απεργία ή να υπογράφουν συμβάσεις εργασίας.

Επισημαίνεται ότι μόνο οι ναυτεργατικές οργανώσεις, δεν έχουν την ίδια υποχρέωση.

Στην σχετική αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής:
* Στοιχεία Επωνυμίας, Έδρας και Επικοινωνίας.

* Στοιχεία Επωνυμίας Οργάνωσης.

* Είδος Οργάνωσης.

* Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων – Σωματείο.

* Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων – Ένωση Προσώπων.
* Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων – Ομοσπονδία.

*Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων – Εργατικό Κέντρο.

* Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Εργαζομένων.

Για τυχόν συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις οποίες ως μέλη, σύμφωνα με τα καταστατικά τους, εγγράφονται πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες οργανώσεις, θα πρέπει να δηλώνονται τα εξής:

* Επωνυμία

* Στοιχεία Έδρας (Διεύθυνση, T.K., Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, Τηλέφωνο, E-mail)

*Στοιχεία Επικοινωνίας Νομίμου Εκπροσώπου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, T.K., Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα, Τηλέφωνο, E-mail)

* Στοιχεία καταστατικού.

*Ιδρυτική/Συστατική Πράξη (με επισύναψη αρχείου).

* Επικυρωμένο καταστατικό (με επισύναψη αρχείου).

* Αρμόδιο Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) κατάθεσης αίτησης εγγραφής.

* Διαταγή Εγγραφής (με επισύναψη αρχείου).

*Αριθμός Εγγραφής στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου.

* Έτος Εγγραφής στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου.

* Αρμόδιο Πρωτοδικείο.

*Στοιχεία Εκλογικής Διαδικασίας και Οργάνων Διοίκησης.

*Υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του ΔΣ. Από εκεί θα προκύπτει ο αριθμός των μελών της οργάνωσης που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο αριθμός των μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές, η σειρά εκλογής των εκλεγμένων και η σύνθεση των οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης. (με επισύναψη αρχείου)

* Αριθμός μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση για εκλογή οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

* Αριθμός μελών που ψήφισαν στις εκλογές αυτές.

* Σειρά εκλογής εκλεγμένων μελών (με επισύναψη του σχετικού πρακτικού εκλογής του Δ.Σ.).

* Σύνθεση οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης (με επισύναψη της σχετικής απόφασης συγκρότησης σε σώμα).

* Οικονομικές Καταστάσεις και Μεγέθη (εφόσον υφίστανται κρατικές ή συγχρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης προς την ίδια την οργάνωση ή συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες).

* ΑΦΜ Οργάνωσης.

* Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει.

* Οικονομικές καταστάσεις και κύρια οικονομικά μεγέθη (με επισύναψη αρχείου).

* Πράξη Διάλυσης (με επισύναψη αρχείου).

*Στοιχεία Δικαστικών Αποφάσεων (με επισύναψη αρχείου).

Όταν ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος,  η αίτηση εγκρίνεται. Τότε δημιουργείται μοναδική εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., αποδίδεται στην εγγεγραμμένη οργάνωση μοναδικός αριθμός Μητρώου εγγραφής και παρέχονται στην οργάνωση όνομα χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password). Η οργάνωση ενημερώνεται σχετικά μέσω της πλατφόρμας καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, οι ενώσεις προσώπων και οι οργανώσεις των εργοδοτών, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και μεμονωμένοι εργοδότες, δύνανται, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την ανταπόκρισή τους στις αντίστοιχες υποχρεώσεις, να αιτηθούν τη χορήγηση στοιχείων και αντιγράφων αρχείων από την υπηρεσία. Για κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να υποβάλλουν ειδική αίτηση μέσω της πλατφόρμας και εφόσον αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η χορήγηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά τις οικονομικές καταστάσεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ