Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
24.8 C
Athens

Νομοσχέδιο: Όλες οι αλλαγές στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στο επίδομα παιδιού και στο επίδομα στέγασης

Προσπάθεια παρέμβασης στον τρόπο χορήγησης των επιδομάτων παιδιού και στέγασης, αλλά και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επιχειρείται μέσω του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας, που αργά το βράδυ της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στο νομοσχέδιο επιδιώκεται, στα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, να μπουν κανόνες στην λειτουργία των ΚΔΑΠ, στους άστεγους, αλλά και στον τρόπο αναδοχής και υιοθεσίας. Ξεχωριστά άρθρα υπάρχουν επίσης για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Δείτε τις σχετικές παρεμβάσεις  ανά άρθρο:

Άρθρο 1: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)

Περιγράφεται πού μπορούν να λειτουργούν (ακόμα και εντός σχολικών κτιρίων). Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή από το υπουργείο Εργασίας (ΗΔΙΚΑ), όπου κάθε αδειοδοτημένο ΚΔΑΠ θα υποχρεώνονται σε «πραγματικό χρόνο» να δηλώνει την άφιξη και την αποχώρηση κάθε παιδιού στη δομή. Επίσης, θα αναγράφεται και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του κάθε παιδιού. Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τους όρους για την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΔΑΠ. Επίσης, θα πρέπει να εκδοθεί ΚΥΑ με το υπουργείο Παιδείας για να καθοριστούν με σαφήνεια οι όροι λειτουργίας των ΚΔΑΠ, όπως και ο ανώτατος αριθμός ωφελούμενων ανά δομή.

Άρθρο 2: ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Επίσης, από τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ θα πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά ο χρόνος άφιξης και αποχώρησης των ωφελούμενων και το εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους. Και στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η έκδοση ΚΥΑ με το υπουργείο Παιδείας για τον καλύτερο καθορισμό των όρων λειτουργίας τους.

Αρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 4: Άστεγοι – Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Γίνεται αναφορά στον ορισμό του μονοπρόσωπου, του πολυπρόσωπου νοικοκυριού και του αστέγου. Ειδικά για την τελευταία περίπτωση ορίζεται πώς θα υπολογίζεται το εισόδημά του για να διαφαίνεται εάν θα μπορεί ή όχι να γίνει αποδέκτης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Ορίζεται ότι στα εισοδήματα του τελευταίου εξαμήνου δεν θα περιλαμβάνονται το επίδομα αναδοχής, τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας, η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται μετά από θεομηνία ή φυσική καταστροφή, το επίδομα ανεργίας. Εάν πρόκειται για όσους διαβιούν σε ξενώνες φιλοξενίας, τότε δεν θα περιλαμβάνεται ως εισόδημα το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιαδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο περιόδους ενίσχυσης.

Άρθρο 5 Αποζημίωση φορέων από ΕΟΠΥΥ

Το υπουργείο Εργασίας επιχορηγεί τον ΟΠΕΚΑ ώστε να καταβάλλει στον ΕΟΠΥΥ τα ποσά που αναλογούν για αποζημίωση νοσηλίου-τροφείου. Οι κατηγορίες των δικαιούχων θα εξειδικεύονται με ΚΥΑ.

Άρθρο 6 Κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας

Η αποζημίωση στα ΚΔΗΦ για την περίοδο 25 Μαΐου – 31 Ιουλίου 2020, καταβάλλεται στο 100%. Αφορά όσους φορείς επαναλειτούργησαν την ανωτέρω περίοδο και προκύπτει ως αποτέλεσμα των ημερών επαναλειτουργίας τους. Ωφελούμενοι θεωρούνται όσοι συμμετείχαν στα προγράμματα ΚΔΗΦ έως τις 10 Μαρτίου.

Άρθρο 7 Αναδοχή και υιοθεσία

Οριοθετούνται οι κανόνες που πρέπει να ισχύουν για τους ανάδοχους γονείς (πχ ηλικία, υγεία, δικαιοσύνη, οικονομική επάρκεια.

Άρθρο 8 ΟΠΕΚΑ και Άγιο Όρος

Ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά με τα Κέντρα Κοινότητας και την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους. Θα ορίζεται από την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, εκπρόσωπος στον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος αναλαμβάνει το καθήκον να ενημερώνει τους μοναχούς για τα κέντρα κοινότητας.

Άρθρο 9 Προθεσμίες πρόσφυγες

Παρατείνονται για πέντε έτη θέματα που αφορούσαν την αποκατάσταση των προσφύων.

Άρθρο 10: Επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ρυθμίζεται σε ποια περίπτωση χορηγείται επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, εάν το εξαρτώμενο τέκνο πηγαίνει στο σχολείο. Θα πρέπει να μην χάνει τάξη, λόγω απουσιών. Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις ανήλικων τέκνων που πρέπει να φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Άρθρο 11 Επίδομα γέννησης

Δίνεται παράταση υποβολής της σχετικής αίτησης μέχρι 31.12.2020, ακόμα και αν οι δικαιούχοι έχασαν το περιθώριο των τριών μηνών για να το πράξουν.

Άρθρο 12 Κοινωνική Πολιτική – Κρατικό Λαχείο

Τα έσοδα από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο θα διατίθενται για κοινωνικές πολιτικές

Άρθρο 13 Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

Δίνεται η δυνατότητα στο εξής να επιχογηγούνται κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, που είναι πιστοποιημένα και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Οι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Άρθρο 14 Ανασφάλιστοι υπερήλικες και επίδομα στεγαστικής συνδρομής

Τίθενται όρια για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το ποσό που θα χορηγείται δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 362 ευρώ, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι άνω των 67 ετών, κάτι που δεν ισχύει για τους υφιστάμενους, που αρκεί να είναι άνω των 65 ετών.

Άρθρο 15 Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Ορίζεται ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4.320 ευρώ αν πρόκειται για ένα άτομο και τα 8.640 ευρώ αν πρόκειται για ζευγάρι. Οι αιτούντες δεν θα πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη. Εξαιρείται το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Δεν θα πρέπει να έχουν αποκτήσει οι αιτούντες δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπείας ή οίκησης σε ακίνητο με χρήση κατοικίας. Δεν πρέπει να φιλοξενούν τρίτα άτομα και δε διαβιούν σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας. Δεν λαμβάνουν επίδομα στέγασης.

Πρέπει να υποβληθεί αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΠΕΚΑ

Άρθρο 16 Εκκρεμείς αιτήσεις

Το επίδομα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος του δικαιούχου υπερήλικα μέχρι και τον μήνα έκδοσης της εγκριτικής πράξης χορήγησής του.

Άρθρο 17 Αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 18 Αρμοδιότητα ΟΠΕΚΑ

Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος αρμόδιος είναι ο ΟΠΕΚΑ

Άρθρο 19 Εξουσιοδοτική διάταξη

Με ΚΥΑ καθορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος καθώς και οι όροι χορήγησής του.

Άρθρο 20 Κατάργηση υπουργικών αποφάσεων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ