Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023
10 C
Athens

Νέα υπηρεσία από τον ΕΦΚΑ: Έλεγχος εγκυρότητας της ασφαλιστικής ενημερότητας

Με μια καινούργια ηλεκτρονική υπηρεσία, ο ΕΦΚΑ επιδιώκει να κάνει ακόμα πιο έγκυρη την έκδοση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ). Στο εξής, μέσω της εν λόγω υπηρεσίας θα προκύπτει ο «μοναδικός Αριθμός Εγκυρότητας». Ο συγκεκριμένος αριθμός θα εισάγεται στην σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία και θα γίνεται καλύτερος και πιο ασφαλής έλεγχος της εγκυρότητας του εγγράφου  και μάλιστα κατά την ημερομηνία έκδοσής του.

Για την πρόσβαση στην αναβαθμισμένη ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ΑΑΕ ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

– Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ → www.efka.gov.gr

– Επιλογή: → Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας → «Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας με Αριθμό Εγκυρότητας» (https://apps.ika.gr/eCheckClearance)

– Σύνδεση με τη χρήση κωδικών taxisnet και αυθεντικοποίηση του χρήστη (π.χ. υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας, Τράπεζας, συμβολαιογράφου).

Ο χρήστης εισερχόμενος στην εφαρμογή, μετά την αυθεντικοποίησή του, ακολουθεί τις οδηγίες της οθόνης. Για λόγους πρόσθετης ασφαλείας προστέθηκε κωδικός οπτικής επιβεβαίωσης (captcha), τον οποίο ο χρήστης καταχωρεί στο αντίστοιχο πεδίο.

Η νέα υπηρεσία αφορά Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχουν εκδοθεί από τις 14 Ιουλίου και  μετά.  Στο σχετικό έγγραφο του ΕΦΚΑ τονίζεται ότι η παλιά υπηρεσία ελέγχου παραμένει σε ισχύ για έξι μήνες και περιορίζεται σε ΑΑΕ που είχαν εκδοθεί έως τις 13 Ιουλίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ