Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
26.6 C
Athens

Νέα νίκη συνταξιούχων: Αναδρομικά από το 2014 επιδίκασε το Ελεγκτικό Συνέδριο

Με δύο ξεχωριστές αποφάσεις το Ελεγκτικό Συνέδριο έβαλε «βόμβα» στα θεμέλια του e-ΕΦΚΑ και του υπουργείου Εργασίας! Επιδίκασε αναδρομικά ποσά σε συνταξιούχους που αφορούν είτε την περίοδο 2014 – 2017 είτε το διάστημα 2016 -2018. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, αφορούν πολύ μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, από το 11μηνο που είχε αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και δόθηκε «κουτσουρεμένο» μόλις στο 1/3 των συνταξιούχων.

Στην ουσία, οι αποφάσεις αυτές, θέτουν υπό αμφισβήτηση την προγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που επιδίκαζε ποσά, ως αναδρομικά, μόνο για το ενδεκάμηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016. Ακόμα χειρότερα για το υπουργείο Εργασίας, καθώς η απόφαση του Ελεγκτικού τίθεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την «επίμαχη» υπουργική απόφαση, η οποία πρόκειται να κριθεί εκ νέου από το ΣτΕ και βάσει της οποίας χορηγήθηκαν αναδρομικά, μόνο για περικοπές σε κύριες συντάξεις την ίδια περίοδο. Αποτέλεσμα ήταν να μείνουν εκτός, οι περικοπές που πραγματοποιήθηκαν σε επικουρικές και σε δώρα.

Ειδικότερα, με την πρώτη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο συνταξιούχος που προσέφυγε κατά του Δημοσίου, λαμβάνει ως αναδρομικά, ποσό 35.838 ευρώ. Ένα ποσό που αφορά το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως 30.09.2017, δηλαδή για χρονικό διάστημα 45 μηνών, αισθητά μεγαλύτερο από το 11μηνο που επέδωσε το ΣτΕ. Μάλιστα, το Ελεγκτικό για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ζητάει πρόσθετα στοιχεία για να κρίνει αν θα δοθούν αναδρομικά και για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα χορηγηθούν αναδρομικά 51 μηνών για το συγκεκριμένο συνταξιούχο, ο οποίος θήτευσε ως ανώτατος δικαστικός λειτουργός.

Στη δεύτερη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, γυναίκα συνταξιούχος (τέως δικαστικός λειτουργός), δικαιώνεται να λάβει αναδρομικά για την περίοδο 1.1.2016 έως 30.6 2018, το ποσό των 35.211 ευρώ.

Τα ποσά και στις δύο αποφάσεις εμπεριέχουν και το νόμιμο τόκο.

Είναι προφανές ότι με αυτές τις αποφάσεις «ανοίγει ο δρόμος» προσφυγών, αφού επιδικάζονται ποσά 46 ή 32 μηνών αντίστοιχα, δηλαδή για διάστημα πολύ μεγαλύτερο του 11μήνου που αποφάσισε το ΣτΕ. Επίσης, τα ποσά επιδικάζονται έντοκα, γεγονός που επίσης αντίκειται στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με το δικηγόρο Βασίλη Βασιλόπουλο, εκπρόσωπο της δικηγορικής εταιρίας Λουκάς Αποστολίδης και Συνεργάτες, «σε περίπτωση που η Ολομέλεια κρίνει ότι η διάταξη της υποπαραγράφου Β΄3 του ν.4093/2012 συνεχίζει να αντίκειται στο Σύνταγμα και μετά τη δημοσίευση του ν.4387/2016 τότε θα πρέπει η υπόθεση να εισαχθεί στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο το οποίο θα πρέπει να να επιλύσει την αμφισβήτηση που έχει δημιουργηθεί ως προς την συνταγματικότητα ή μη της διάταξης του ν.4093/2012 και μετά τον ν.4387/2016. Τούτο διότι η Ολ. του ΣτΕ με τις υπ΄αριθμ. 1891/2019 και 1439/2020 αποφάσεις της έχει κρίνει αντίθετα σε σχέση με το Ελεγκτικό Συνέδριο. ‘Εχει κρίνει δηλαδή ότι η διάταξη της παραγράφου 2α του άρθρου 14 του ν.4387/2016 είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

Μια χαραμάδα ελπίδας ανοίγει μετά τις αποφάσεις του Ελ. Συν  για την αναβίωση της διεκδίκησης των περικοπών του ν.4093/2012 και μετά τον νόμου 4387/2016 συνολικά από τους συνταξιούχους (όχι μόνο του Δημοσίου) . Κρίσιμη θα είναι η επικείμενη για το ζήτημα αυτό απόφασης της Ολομέλειας του Ελ Συν. Σε περίπτωση θετικής κρίσης , το ζήτημα θα επιλυθεί οριστικά από το ΑΕΔ”»

Δείτε εδώ τις αποφάσεις:

Ελεγκτικό Συνέδριο 363-2020

Ελεγκτικό Συνέδριο 1569-2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ