Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
14.7 C
Athens

Μονογονεϊκές οικογένειες: Πότε χορηγείται άδεια – Εγκύκλιος υπ. Εργασίας

Παρατείνεται η χορήγηση άδειας σε μονογονεϊκές οικογένειες, ακόμη και μετά την ενηλικίωση του παιδιού, όταν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας ή πρόκειται για άτομο με αναπηρία. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι σε κάθε άλλη περίπτωση, το δικαίωμα στην άδεια παύει με την συμπλήρωση του 18ου έτους του παιδιού.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, το δικαίωμα στην άδεια των μονογονεϊκών οικογενειών μπορεί να ασκηθεί από τους δικαιούχους αυτής, κατά τον χρόνο που ο γονέας ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του προσώπου του παιδιού.

Σύμφωνα με το νόμο, στους εργαζόμενους γονείς, ή τρίτα πρόσωπα, στους οποίους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας του προσώπου του τέκνου/παιδιού με δικαστική απόφαση, καθώς και τους γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους, με δικαστική απόφαση ή με έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, ή σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, ή ακύρωσης του γάμου, χορηγείται:

– Άδεια έξι εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

– Άδεια οκτώ εργασίμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, για γονέα με τρία ή περισσότερα παιδιά.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ