Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
26.1 C
Athens

Μετατροπή συμβάσεων μερικής σε πλήρους απασχόλησης – Κίνητρα και κίνδυνοι

Από  την μία η επιδότηση των επιχειρήσεων για φθηνότερες εισφορές κατά 40% και από την άλλη ο κίνδυνος μη τήρησης των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί, που επιφέρει ποινή προσαύξησης 100% επί των εισφορών. Η μετατροπή των συμβάσεων μερικής, σε πλήρους απασχόλησης, ασφαλώς και στοχεύει να στηρίξει τις επιχειρήσεις, αλλά κρύβει και παγίδες.

Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε διαβούλευση εδώ και μία εβδομάδα και αναμένεται έως τις αρχές του επόμενου μήνα να ενταχθεί προς ψήφιση στην Βουλή.

Οι όροι που ενσωματώνονται στην σχετική διάταξη, ώστε να επιτευχθεί η σχετική μετατροπή έχουν ξεχωριστή σημασία. Άλλωστε, εάν μία επιχείρηση δεν τους τηρήσει, τότε όχι μόνο θα της καταλογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους, αλλά θα είναι και κατά 100% προσαυξημένες.

Πρόκειται για ένα μέτρο που θα εκκινήσει  με το νέο έτος και θα παραμείνει εν ισχύ στο σύνολο του 2023. Εκτιμάται ότι με το κίνητρο που παρέχεται, ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων, οι οποίοι σε συγκεκριμένους κλάδους (πχ εστίαση, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης), είναι ασφαλισμένος με όρους μερικής απασχόλησης, αλλά δουλεύει πλήρες οκτάωρο, θα καρπωθεί την ευνοϊκή μετατροπή της σύμβασης, σε πλήρους απασχόλησης.

Η διάταξη θέτει ως καταληκτικό όριο την 9η Σεπτεμβρίου 2022, για να έχει υπογραφεί μία σύμβαση μερικής απασχόλησης και να επιτραπεί η μετατροπή της σε πλήρους. Σε διαφορετική περίπτωση, υπήρχε ο κίνδυνος να γίνει κακή χρήση της διάταξης, με μαζικές προσλήψεις μερικής απασχόλησης, για να καρπωθούν ορισμένοι εργοδότες, το όφελος της μετατροπής.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η χρονική διάρκεια ισχύος της διάταξης είναι ετήσια. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του 2023, αν γίνει η συγκεκριμένη επιλογή από τον εργοδότη, θα ισχύει για ένα έτος, δηλαδή θα παραμένει η μετατροπή για αντίστοιχο χρονικό διάστημα εντός του 2024.

Ας δούμε πιο αναλυτικά, όλες τις παραμέτρους της σχετικής διάταξης και τις «δικλείδες ασφαλείας», που έχει βάλει το υπουργείο Εργασίας. Ειδικότερα θα ισχύουν τα εξής:

  • Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρήσεις οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μετατρέπουν συμβάσεις μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
  • Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν εργαζομένους με σύμβαση μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50%.
  • Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές, εργαζομένου και εργοδότη, επιδοτούνται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον εργαζόμενο του οποίου η σύμβασή του μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους, για ένα χρόνο αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα της μετατροπής.
  • Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει την σύμβαση για ένα έτος και παράλληλα απαγορεύεται να θέσει σε αναστολή τον εργαζόμενο ή να μεταβάλλει τους όρους των από μετατροπή συμβάσεων, εκτός εάν γίνουν ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους.
  • Επίσης, η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για την περίοδο της επιδότησης. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η ωφελούμενη επιχείρηση πρέπει να είναι κατά την έναρξη στο πρόγραμμα και καθ’ όλη τη διάρκειά του φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τυχόν οφειλές της προς Δημόσιο και e-ΕΦΚΑ και η ρύθμιση να τηρείται, άρα να καταβάλλονται κανονικά όλες οι μηνιαίες δόσεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ