Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
13.7 C
Athens

Μεταβατική περίοδος τριών ετών για να «τρέξει» η μεταρρύθμιση στην επικουρική ασφάλιση

Με αργό ρυθμό και σε βάθος… τριετίας, θα ξεκινήσει η μεταρρύθμιση στην επικουρική ασφάλιση. Το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), θα ξεκινήσει την κανονική λειτουργία του μέσω επένδυσης των κεφαλαίων που θα εισπράττει από τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, όχι νωρίτερα από το… 2025! Το Ταμείο που θα προΐσταται της μεταρρύθμισης στην επικουρική ασφάλιση, ενεργοποιείται επίσημα από την 1η Ιανουαρίου 2022. Όμως για ένα μεγάλο μέρος της επόμενης χρονιάς, τα ποσά που θα εισπράττει από τις εισφορές των εργαζομένων (6,5% έως τον Ιούνιο και 6% για κάθε επόμενο μήνα), θα τοποθετούνται στο κοινό κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Πρόκειται για μια μεταβατική διαδικασία, που θα αποφέρει επιτόκιο ύψους 1,5% και θα διασφαλίζει ότι το Ταμείο θα μπορεί να προετοιμαστεί για το σύνολο των επενδυτικών προϊόντων του.

Έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, η λειτουργία του Ταμείου θα πραγματοποιείται μέσω Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θα επιταχυνθεί η λειτουργία του. Το 2023, θα προσφέρεται στους ασφαλισμένους μόνο το default χαρτοφυλάκιο με επενδύσεις σε ένα διευρυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αξιογράφων, το οποίο θα έχει δομή κύκλου ζωής. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του 2024.  Κατά το διάστημα αυτό η Διεύθυνση Επενδύσεων του Ταμείου θα στελεχωθεί και θα αποκτήσει επιχειρησιακή επάρκεια.

Από τις αρχές 2025 και πέρα, τα χαρτοφυλάκια των ασφαλισμένων θα διαφοροποιούνται στο επίπεδο ρίσκου ανάλογα με την ηλικία και τις επιλογές του κάθε εργαζόμενου. Εντός διετίας από την έναρξη της τρίτης περιόδου, το ΤΕΚΑ θα δημιουργήσει μητρώο πιστοποιημένων εξωτερικών διαχειριστών διευρύνοντας τη γκάμα των επενδυτικών του επιλογών.

Υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στους 40.000 οι νέοι εργαζόμενοι, που θα ενταχθούν στο Ταμείο την επόμενη χρονιά. Για κάθε νέα πρόσληψη, ο ασφαλισμένος χαρακτηρίζεται ως «νέος» ή «παλαιός» και υπάγεται αντίστοιχα στο ΤΕΚΑ ή στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Μια βασική διαφοροποίηση που προωθείται, είναι ότι η καταβολή των εισφορών πραγματοποιείται με βάση δύο ταυτότητες πληρωμής: μία για τον e-ΕΦΚΑ και μία για το ΤΕΚΑ.

Ο εργοδότης δεν μπορεί να προβεί σε καταγγελία σύμβασης εργαζομένου, αν δεν έχει εξοφλήσει τις οφειλόμενες εισφορές επικουρικής ασφάλισης προς το ΤΕΚΑ.  Άρα, είναι άκυρη η απόλυση όταν δεν έχουν καταβληθεί εγκαίρως οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης στο νέο Ταμείο.

Τονίζεται ότι το νέο Ταμείο θα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Για κάθε ασφαλισμένο δημιουργείται ασφαλιστικός «κουμπαράς», όπου θα προστίθενται οι εισφορές του. Από εκεί θα προκύπτει και η σύνταξή του, στη λήξη του εργασιακού του βίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ