Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
20.6 C
Athens

Μείωση εισφορών για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα – Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

Μειωμένες κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλλονται στον ιδιωτικό τομέα για το τρέχον έτος. Ανάλογα με το μηνιαίο μισθό του κάθε εργαζόμενου, θα υπάρχουν και οι ανάλογες (μικρές) αυξήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση προκύπτει από άρθρο 31 του ν. 4756/2020. Εκεί ορίστηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, ως ακολούθως:

  • Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Έτσι, το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας υποχωρεί σε 2,4% και κατανέμεται ισομερώς κατά 1,2% σε εργοδότη και εργαζόμενο. Η μείωση αυτή αφορά αποκλειστικά τον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ, και όχι σε κλάδους ή λογαριασμούς ανεργίας ενταχθέντων φορέων όπως είναι για παράδειγμα ο ειδικός λογαριασμός ανεργίας του τ. ΤΣΠΕΑΘ.
  • Κατά 0,30 πμ των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Η μείωση είναι κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16 %, που επιμερίζεται σε 0,06 % από την πλευρά του εργοδότη και 0,10 % από την πλευρά του εργαζόμενου.
  • Κατά 0,85 πμ των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζομένου, το οποίο διαμορφώνεται σε 0,35% και επικεντρώνεται στο ασφάλιστρο υπέρ του τ. ΟΕΚ.

Στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι για συγκεκριμένους συνδικαλιστικούς φορείς μπορεί να αποδίδεται πόρος ΛΑΕΚ, μέχρι 35% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη εισφορά αφορά ως πόρο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και τα ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με συμμετοχή ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΒΕ.

Η μείωση των εισφορών αφορά όλους όσους απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης).

Συνεπώς εξαιρούνται από τη ρύθμιση το τακτικό και έκτακτο προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός Γενικής Κυβέρνησης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ