Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
30.7 C
Athens

Λίστα της ντροπής από το ΚΕΑΟ: «Στη σέντρα» χιλιάδες μεγαλοφειλέτες με χρέος άνω των 150.000 ευρώ

Στη δημοσιότητα προγραμματίζει να δώσει το ΚΕΑΟ, στις 31 Ιουλίου, σε ειδική λίστα, όσους έχουν δημιουργήσει χρέος από 150.000 ευρώ και άνω προς τον ΕΦΚΑ, λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η σχετική κατάσταση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα. Στην σχετική εγκύκλιο που απέστειλε η διεύθυνση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, επισημαίνεται ότι η λίστα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 9 Ιουλίου. Εν συνεχεία θα αποσταλεί στους οφειλέτες, από τη φορολογική διοίκηση ενημερωτική πρόσκληση και θα τους δοθεί το χρονικό περιθώριο των 15 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 24 Ιουλίου ώστε να τακτοποιήσουν το χρέος τους. Αν δεν το πράξουν, ακολουθεί η δημοσιοποίηση της σχετικής λίστας με ανάρτηση στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, την τελευταία ημέρα του Ιουλίου, μαζί με τα χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο (εφορία).

Όπως τονίζεται, η λίστα με τις οφειλές θα είναι η πέμπτη φορά που θα δημοσιοποιηθεί. Είχαν προηγηθεί ανάλογες πρωτοβουλίες το 2017, πρώτη χρονιά κοινής δημοσιοποίησης ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών και ακολούθησε κάτι αντίστοιχο την επόμενη διετία (2018 – 2019), το οποίο συνοδεύτηκε από ένα τριετές «πάγωμα» της διαδικασίας (2020 – 2022) για να επανέλθει η σχετική δημοσιοποίηση το 2023.

Στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σε κύρια εισφορά (κεφάλαιο) τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους. Άρα, στη λίστα θα συμπεριληφθούν οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης.

Ωστόσο, από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας. Αυτές είναι οι εξής:

  • Οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.
  • Οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου.
  • Οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
  • Οι οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων.
  • Οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Μετά τη δημοσιοποίηση των οφειλών, υπάρχει η δυνατότητα της διόρθωσης, της άρσης ή ακόμα και της διαγραφής των δημοσιοποιημένων στοιχείων. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου. Το αρμόδιο τμήμα του ΚΕΑΟ που διενεργεί τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (πχ κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών), αναλαμβάνει και την ευθύνη για να ελέγξει εάν πρέπει ή όχι να ικανοποιηθεί το όποιο αίτημα, ώστε να γίνει διόρθωση της σχετικής λίστας. Οι οφειλέτες έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση χρεών (έως 24 μηνιαίες δόσεις), καταβάλλοντας εμπρόθεσμα τις δόσεις τους ή να εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής. Αυτές είναι και οι βασικές απαραίτητες προϋποθέσεις, μαζί με την απρόσκοπτη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να γίνει δεκτό το όποιο αίτημα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη, α’ τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, ανέρχονται σε 35.206 οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με χρέος προς τον ΕΦΚΑ μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ έκαστος (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις). Από αυτούς, οι 13.329 οφειλέτες χρωστούν ποσά από 150.000 έως 200.000 ευρώ. Άλλοι 15.268 έχουν δημιουργήσει χρέος από 200.000 έως 500.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν 3.926 οφειλέτες με χρέος από 500.000 – 1 εκατ. ευρώ και μόλις 2.683 μεγαλοφειλέτες που έχουν συσσωρεύσει χρέος προς την Κοινωνική Ασφάλιση, το οποίο υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ, ανά περίπτωση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ