Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
27.9 C
Athens

Κορωνοϊός: Ηλεκτρονικά η αίτηση από τους εργαζόμενους για την ειδική άδεια ασθενείας

Σε λειτουργία τέθηκε από τον ΕΦΚΑ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα μπορούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, που νοσούν από κορωνοϊό, να υποβάλλουν αίτηση για να τους χορηγηθεί η ειδική άδεια ασθενείας. Δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πλατφόρμας (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma), έχουν όλοι όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα εάν έχουν σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πραγματοποιείται με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου με την ημερομηνία έναρξης νόσησης, η οποία αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χωρίς να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Ήδη, κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας υποβλήθηκαν συνολικά 354 αιτήματα μισθωτών τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας υποβάλλεται στην παραπάνω ηλεκτρονική υπηρεσία, αφού προηγουμένως ο ασφαλισμένος ελεγχθεί ως προς των αυθεντικότητα των στοιχείων, με την χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος θα πρέπει να πιστοποιήσει ή να επικαιροποιήσει αν χρειάζεται, τα στοιχεία του.

Ο εργοδότης του εργαζόμενου που έχει νοσήσει, ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα. Παρέχεται προθεσμία 15 ημερών, για να εισέλθει στην ηλεκτρονική υπηρεσία (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma)  προκειμένου να συμπληρώσει την βεβαίωση της πενθήμερης αποχής από την εργασία και επιπρόσθετα να επιβεβαιώσει την μη παροχή εξ αποστάσεως τηλεργασίας.

Επισημαίνεται ότι το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία νόσησης.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ασφαλισμένων διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του e ΕΦΚΑ εκτός των αιτήσεων ασφαλισμένων που υπάγονται στο:

  • τ. Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ),
  • τ. Κλάδο Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε και
  • τ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.),οι οποίες διεκπεραιώνονται από την Διεύθυνση Β’ και Γ’ Παροχών της Γενικής Δ/νσης Παροχών και Υγείας.

Προς διευκόλυνση των ασφαλισμένων αλλά και των εργοδοτών τους έχουν αναρτηθεί Εγχειρίδια Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας στον διαδικτυακό ιστότοπο του e- ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί -> Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας (https://www.efka.gov.gr/el/epidoma)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ