Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
19.6 C
Athens

Κορονοϊος: Παρατείνεται η τηλεργασία και τον Ιανουάριο!

Νέα παράταση έδωσε το υπουργείο Εργασίας, για ένα μήνα, έως τις 31 Ιανουαρίο, στο μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργασίας, στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Ένα μέτρο που μπορεί στην πράξη να μην έχει αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά η Κυβέρνηση αποφάσισε να το επεκτείνει,  μιας και το πρόβλημα της πανδημίας δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς …

Παράλληλα επεκτάθηκε για αντίστοιχο χρονικό διάστημα και το μέτρο της σταδιακής προσέλευσης αλλά και αποχώρησης από την εργασίας, που ισχύει για το δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική Υπουργική Απόφαση, ορίζει ότι:

  • Επιχειρήσεις που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι εργοδότες, οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία.

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.

-Το ωράριο εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη του ωραρίου τους.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εφαρμογή του μέτρου, αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Η προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας.

Άρα, συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ