Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
27.9 C
Athens

e-ΕΦΚΑ-ΚΕΠ: Συνεργασία με κοινές ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Σύμπραξη e-ΕΦΚΑ με ΚΕΠ για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Εφεξής, μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα θα μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ. Συνολικά αυτές ανέρχονται σε 14, όπως περιγράφονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι εξής:

 • Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
 • Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
 • Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους
 • Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Βεβαίωση απογραφής
 • Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών
 • Ασφαλιστική ικανότητα
 • Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση
 • Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ), όπως ισχύει.
 • Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021
 • Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής

Στην ΚΥΑ ορίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για τις ανωτέρω διαδικασίες διεκπεραιώνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη διεκπεραίωση κάθε μίας από τις αναφερόμενες υπηρεσίες, διενεργείται μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του Κ.Ε.Π.

Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εκτυπώνει ειδικό έντυπο συναίνεσης προς υπογραφή από τον αιτούντα και συνεχίζει στην ηλεκτρονική υπηρεσία με τα στοιχεία του.

Με βάση τα δεδομένα της αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων που διενεργούνται ηλεκτρονικά, εκδίδεται ηλεκτρονικά βεβαίωση για κάθε μία από τις υπηρεσίες.

Η εκδιδόμενη βεβαίωση ή το πιστοποιητικό ή η απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη του e-E.Φ.Κ.Α.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ