Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
18.2 C
Athens

ΚΕΑΟ-ρύθμιση οφειλών: Μηνιαία παράταση στην καταβολή δόσεων από επιχειρήσεις

Η επόμενη δόση ρύθμισης οφειλών μπορεί να καταβληθεί μετά από ένα μήνα, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου. Το μέτρο αυτό ελήφθη από τον e-ΕΦΚΑ και αφορά επιχειρήσεις. Πρόκειται για απόφαση που σχετίζεται με την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας. Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων είχε παρθεί σχετική απόφαση από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και έτσι τυχόν δόσεις που ήταν απαιτητές έως 31 Μαΐου, παρατάθηκαν για ένα μήνα, με νεότερη καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου.

Στην εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), τονίζεται ότι παρατάθηκαν για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή για ένα μήνα, όλες οι επόμενες δόσεις κάθε ρύθμισης.

Υπενθυμίζεται ότι  προϋπόθεση για να καταστεί δικαιούχος οφειλέτης εργοδότης ή επιχείρηση, αποτελεί η απασχόληση μισθωτών και η ύπαρξη ενεργού κωδικού δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 05/11/2020, (κύριου ή δευτερεύοντος με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος 2018).
Έτσι, η δόση Μαΐου 2021 θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30/06/2021 και αντίστοιχα θα τροποποιηθούν και οι καταληκτικές ημερομηνίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Σε περίπτωση όμως που καταγγελθούν συμβάσεις εργασίας που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής (μέρους ή συνόλου αυτών) καθώς επίσης και εάν δεν διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τότε παύει αυτοδικαίως η παράταση καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων. Στην περίπτωση αυτή οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διευκρινίζεται ότι από τα ανωτέρω εξαιρούνται μειώσεις προσωπικού που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζόμενου και ύπαρξης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν κατά τη διάρκεια του μέτρου. Επίσης, εξαιρούνται και οι επιχειρήσεις με συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας λόγω της μορφής, του είδους ή της δραστηριότητας τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ