Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
26.1 C
Athens

ΚΕΑΟ επιχειρησιακό σχέδιο: Έσοδα 1,57 δισ. ευρώ για φέτος – Τεχνολογική αναβάθμιση και προσλήψεις

Εισπράξεις 1,57 δισ. ευρώ έχει θέσει ως στόχο για φέτος το ΚΕΑΟ, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των πληροφοριακών του συστημάτων, ώστε να επιταχύνονται τα αναγκαστικά μέτρα σε βάρος οφειλετών, αλλά και προσλήψεις προσωπικού για να στηριχθεί το εγχείρημα.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο για το τρέχον έτος, φαίνεται η προσπάθεια που καταβάλλεται από τις υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, παρά την υποστελέχωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την οργανωτική δομή που υπάρχει, αυτή την στιγμή εργάζονται συνολικά 329 υπάλληλοι. Ακριβέστερα, 64 υπάλληλοι εργάζονται στις έξι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, 192 υπάλληλοι απασχολούνται στις έντεκα Περιφερειακές Υπηρεσίες και 73 υπάλληλοι δουλεύουν στα δέκα Αποκεντρωμένα Τμήματα του ΚΕΑΟ. Με δεδομένο ότι ζητείται φέτος να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 20% οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, αυτό  σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν σχεδόν 40 προσλήψεις.

Την ίδια στιγμή, στο επιχειρησιακό σχέδιο, οριοθετούνται τρεις μεγάλες Δράσεις: Η 1η αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του ΚΕΑΟ και την αύξηση των εσόδων, η 2η επικεντρώνεται στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η 3η αφορά την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Κέντρου. Πιο αναλυτικά, οι τρεις δράσεις περιλαμβάνουν τους εξής άξονες:

Αύξηση εσόδων

Η διοίκηση δεσμεύεται  να προωθήσει τις εξής εννέα παρεμβάσεις – στόχους:

 1. Διενέργεια ελέγχων ορθότητας στο 100% των οφειλετών που εντάσσονται στο ΚΕΑΟ.
 2. Παραγωγή δοκιμίων λαθών μητρώου εντός 45 ημερών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ.
 3. Είσπραξη 1,57 δισ. ευρώ εντός του 2023.
 4. Αποστολή 100.000 Ατομικών Ειδοποιήσεων.
 5. Αποστολή 5.000 ενημερωτικών σημειωμάτων σε οφειλέτες προκειμένου να προβούν σε ενέργειες υπαγωγής/διατήρησης ρύθμισης.
 6. Διεκπεραίωση 250.000 νέων αιτημάτων ένταξης σε ρύθμιση.
 7. Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών που δεν προχωρούν σε ρύθμιση ή εξόφληση (το αργότερο εντός τριών μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ).
 8. Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια ρύθμισης.
 9. Εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για υποβολή ΑΠΔ σε 160 εργοδότες.

Εξυπηρέτηση πολιτών

Για τον δεύτερο άξονα, η διοίκηση του ΚΕΑΟ επικεντρώνεται σε παρεμβάσεις που κύριο στόχο έχουν την αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής. Αυτές είναι:

 1. Υλοποίηση των προγραμματισμένων βελτιώσεων λογισμικού μέχρι 31/12/2023.
 2. Ολοκλήρωση των δράσεων αναβάθμισης της υποδομής του ΚΕΑΟ που έχουν σχεδιαστεί εντός του 31/12/2023.
 3. Διεκπεραίωση / επίλυση του 80% των εισερχόμενων αιτημάτων οφειλετών στην Κεντρική Υπηρεσία (τηλεφωνικά, e-mails, πλατφόρμα e-ticketing, διαδικτυακή εφαρμογή «Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης / κλείσιμο ραντεβού» κλπ.) εντός 24 ωρών.
 4. Επίλυση 28.000 αιτημάτων/ερωτημάτων των χρηστών ΟΠΣ των Περιφερειακών Υπηρεσιών (helpdesk).

Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας

Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στις προσλήψεις προσωπικού, αλλά και στην καλύτερη εκπαίδευση του υπάρχοντος. Πιο αναλυτικά, οι παρεμβάσεις που προτείνονται για φέτος είναι οι εξής:

 1. Αύξηση κατά 20% τουλάχιστον του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.
 2. Εκπαίδευση 400 υπαλλήλων σε διάφορα επιχειρησιακά αντικείμενα του ΚΕΑΟ.
 3. Σύνταξη 4 τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου.
 4. Σύνταξη 12 απολογιστικών αναφορών.

Υφιστάμενη κατάσταση χρέους

Πραγματοποιώντας μια αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, η διοίκηση του ΚΕΑΟ διαπιστώνει θετικά, αλλά και αρνητικά σημεία. Σύμφωνα με την α’ τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, το χρέος προς την Κοινωνική Ασφάλιση, στο τέλος Μαρτίου, ήταν 45,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 255.601.775 ευρώ, σε σχέση με τα 45,67 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί στο τέλος του 2022. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 393.480.207 ευρώ στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 137.878.433 ευρώ.

Όμως, σε σχέση με τα 42,8 δισ. ευρώ που ήταν το χρέος προς την Κοινωνική Ασφάλιση, τον Μάρτιο του 2022, προκύπτει ότι μέσα σε ένα έτος, αυξήθηκε κατά 3,1 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος υπολοίπου χρέους στο τέλος του 2022, αφορούσε οφειλές που έχουν διαβιβαστεί από τον e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (23,4 δισ. ευρώ ή 51,35% του υπολοίπου οφειλών). Αμέσως μετά είναι οι οφειλές από τον τ. ΟΑΕΕ (13,8 δισ. ευρώ ή 30,25% του υπολοίπου οφειλών).

Πάντως, το 2022, μπορεί να θεωρηθεί ως χρονιά – ρεκόρ για το ΚΕΑΟ, καθώς εισπράχθηκαν 1,71 δισ. ευρώ, ποσό υψηλότερο πέρα από κάθε προσδοκία. Από αυτά, το 1,09 δισ. ευρώ αφορούσε καταβολές εντός ρύθμισης και τα 618 εκατ. ευρώ ήταν εισπράξεις που προήλθαν εκτός ρυθμίσεων.

Η πορεία και το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στο σκέλος των εισπράξεων, συνέχισε να είναι θετική. Ακριβέστερα, το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2023, εισπράχθηκαν 418.528.852 ευρώ, ποσό που επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να αισιοδοξούν ότι ο φετινός στόχος για έσοδα 1,57 δισ. ευρώ είναι απολύτως εφικτός.

Στα θετικά της έως τώρα πορείας του ΚΕΑΟ καταγράφονται τα εξής:

 • Ενιαίος μηχανισμός είσπραξης των οφειλών για όλους τους τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον e-ΕΦΚΑ.
 • Υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).
 • Υψηλού επιπέδου διοικητική πληροφόρηση μέσω συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την εξαγωγή σύνθετων αναφορών και στατιστικών και τον υπολογισμό δεικτών απόδοσης.
 • Εφαρμογή μεθοδολογιών κατηγοριοποίησης των οφειλετών και στόχευσης μέτρων είσπραξης.
 • Σύγχρονες και λειτουργικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους οφειλέτες.
 • Συνεχείς δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού.

Στα αρνητικά καταγράφονται τα ακόλουθα:

 • Απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων μητρώου με τρίτους Φορείς.
 • Ύπαρξη μεγάλου όγκου οφειλών με πολύ χαμηλή εισπραξιμότητα.
 • Μεγάλη επιβάρυνση των υπηρεσιών του ΚΕΑΟ με τη διαχείριση του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού του Ν.4738/2020.
 • Απουσία απευθείας διασύνδεσης με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για την άντληση πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχείων των οφειλετών.

Υποστελέχωση Υπηρεσιών – ελλιπής κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ