Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
29.1 C
Athens

Η πανδημία αλλάζει την αγορά εργασίας – Πώς προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τον κίνδυνο της απόλυσης, εν μέσω κορονοϊού

Σαρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, φέρνει η πανδημία. Ειδικά οι αλλεπάλληλες παρατάσεις του lockdown, σε συνδυασμό με τον ορατό κίνδυνο να «χαθούν» και τα Χριστούγεννα, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες και αυξάνουν τον κίνδυνο για «λουκέτα» που θα οδηγήσουν μαζικά δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, στην ανεργία.

Η κυβέρνηση προσπαθώντας να ανακόψει το «κύμα» των μαζικών απολύσεων, έχει επιλέξει τη λύση της αναστολής συμβάσεων εργασίας. Όσο μάλιστα παρατείνεται το lockdown στην ελληνική οικονομία, τόσο διατηρείται και το συγκεκριμένο μέτρο που τοποθετεί σε μια «γκρίζα ζώνη», κάπου μεταξύ εργασίας και ανεργίας, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Την ίδια στιγμή όμως, θέτει και ορισμένους όρους προς τους εργοδότες, ώστε εάν επιλέξουν τη λύση των αναστολών, να διασωθούν θέσεις εργασίας και να μην προκληθούν απολύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργοδότες, από την στιγμή που θα αποφασίσουν να θέσουν εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής σύμβασης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1) Για το χρονικό διάστημα που οι συμβάσεις των εργαζομένων τελούν υπό αναστολή και σε κάθε περίπτωση έως και την 31η Δεκεμβρίου, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

  1. Επιπλέον,υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης, για χρονικό διάστημα ίσο με την αναστολή των συμβάσεων. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο οι εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία τους, όσοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

  1. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες και όχι πέραν της 31ηςΔεκεμβρίου
  2. Επίσης, μπορούν να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων, που έχουν προσληφθεί έως και τις 4 Νοεμβρίου.

5.Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ